Kurs operatora żurawi hds

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień operatora żurawi HDS w kat. IIŻ – UDT.

Podstawowe warunki przyjęcia na kurs:

$

ukończone 18 lat

$

wykształcenie minimum podstawowe

$

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy jako operator żurawi HDS

Organizacja kursu:

Kurs przeprowadzamy u klienta posiadającego odpowiednie urządzenia lub indywidualnie po zebraniu się grupy.

Kurs obejmuje:

Kurs na operatora żurawi HDS kat II Ż składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na żurawie HDS w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo. Zaświadczenie UDT uprawnia do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych – przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.

Podczas kursu poruszane są tematy:
– ogólne wiadomości o żurawiach HDS,
– wiadomości o dozorze technicznym,
– podział na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne
– budowa żurawi,
– obowiązki operatorów żurawi,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– zajęcia praktyczne na żurawiu,

Masz jakieś pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy, który widzisz obok jeśli chciałbyś uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Możesz też zadzwonić pod ten numer telefonu: +48 793 005 828

Skontaktuj się z nami

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych