Kurs na operatora żurawi stacjonarnych, żurawi przewoźnych, przenośnych (HDS)

Zapraszamy na kurs na żurawie stacjonarne, żurawie przewoźne i przenośne (HDS). Zdobycie uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych (HDS) uprawnia także do obsługi żurawi stacjonarnych.

Wymagania dla uczestników:

ukończone 18 lat

wykształcenie minimum podstawowe

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności operatora

Co obejmuje kurs na HDS?

Kurs na HDS obejmuje zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych obsługi Żurawi stacjonarnych, żurawi przewoźnych, przenośnych (HDS).

Podczas kursu poruszane są tematy:

  • ogólne wiadomości o żurawiach HDS
  • wiadomości o dozorze technicznym
  • podział na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne
  • budowa żurawi
  • obowiązki operatorów żurawi
  • zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • zajęcia praktyczne na żurawiu
szkolenie na żurawie HDS
uprawnienia HDS

Jak długo ważne są uprawnienia na HDS?

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego po zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego są ważne wraz z dowodem tożsamości na okres 10 lat.

Żurawie stacjonarne, żurawie przewoźne i przenośne (HDS)

Podstawy prawne szkolenia na uprawnienia HDS:

  • ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym
  • Rozporządzenie Rady Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych

Kurs na HDS – czego się nauczysz?

Podczas kursu na stanowisko operatora HDS, uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę oraz umiejętności z zakresu obsługi HDS. Szkolenie obejmuje zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, co pozwala na pełne przygotowanie do pracy na tym stanowisku.

Szkolenie HDS dzieli się na zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Podczas części teoretycznej kursu, uczestnicy poznają przepisy i normy dotyczące obsługi HDS, zasady bezpieczeństwa przy pracy oraz zagadnienia związane z praktycznym wykorzystaniem urządzeń HDS.

Część praktyczna kursu skupia się na nauce obsługi żurawi i praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Uczestnicy szkolenia poznają zasady i techniki prowadzenia żurawi, sposoby rozwiązywania problemów oraz doskonalą swoje umiejętności praktyczne.

Kurs HDS – jakie uprawnienia uzyskasz?

Po kursie HDS i zdaniu egzaminu UDT na operatora HDS, uczestnik otrzymuje stosowny zaświadczenie kwalifikacyjne oraz uprawnienia do operowania żurawiami stacjonarnymi, przewoźnymi i przenośnymi HDS. Dzięki zdobyciu certyfikatu operatora żurawia, osoba ta ma możliwość podjęcia pracy na stanowisku operatora HDS oraz wykonywania prac związanych z obsługą żurawi w różnych branżach.

Celem kursu HDS to nie tylko zdobycie nowych umiejętności, ale przede wszystkim uzyskanie stosownych uprawnień operatora żurawia. Dzięki temu, uczestnik szkolenia staje się pełnoprawnym operatorem HDS i może wykonywać pracę na tym stanowisku.

Dlaczego warto zdobyć uprawnienia na operatora HDS?

Uzyskanie uprawnień na operatora HDS to krok w kierunku zdobycia nowych umiejętności oraz otwarcia się na nowe możliwości zatrudnienia. Kurs HDS jest jednym z najlepszych sposobów na zdobycie wiedzy i umiejętności, które pozwolą na obsługę żurawi HDS.

Szkolenie na żurawie HDS pozwala na poznanie zasad bezpiecznej obsługi HDS, przepisów i norm dotyczących tego rodzaju maszyn oraz ich właściwego użytkowania. Uczestnicy kursu HDS zdobywają również wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji oraz planowania prac przy użyciu żurawi.

Zdobycie uprawnień na operatora HDS daje szereg korzyści. Przede wszystkim, pozwala na podjęcie pracy na stanowisku operatora HDS oraz wykonywanie prac związanych z obsługą żurawi w różnych branżach. Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie uprawnień na operatora HDS zwiększa też szanse na zdobycie pracy w branży budowlanej, transportowej czy logistycznej.

Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznają nowoczesne technologie i metody pracy, co pozwala na efektywniejszą realizację projektów oraz zwiększenie efektywności pracy.

Kurs na operatora HDS to doskonały sposób na zdobycie nowych umiejętności i uzyskanie stosownych uprawnień do obsługi żurawi. Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznają zasady bezpiecznej obsługi żurawi HDS oraz zdobywają wiedzę, która pozwala na podjęcie pracy na tym stanowisku.

A zatem, kurs HDS pozwala na zdobycie nowych umiejętności oraz doskonalenie już posiadanych.

Jak wygląda egzamin na HDS?

Egzamin na operatora żurawi HDS to istotny moment w procesie szkolenia HDS. W celu zdobycia stosownych uprawnień, należy zdać egzamin UDT.

Egzamin na operatora HDS składa się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej, egzaminowany musi udzielić poprawnych odpowiedzi na pytania z zakresu przepisów i norm dotyczących obsługi żurawi HDS oraz bezpieczeństwa pracy. Egzaminowany pisze test składający się z 15 pytań (na minimum 11 pytań należy odpowiedzieć prawidłowo). Część praktyczna polega na wykonaniu kilku manewrów i czynności związanych z obsługą żurawi HDS.

W trakcie egzaminu na operatora HDS, egzaminowany musi wykazać się nie tylko znajomością przepisów i norm, ale również umiejętnością właściwej obsługi żurawi HDS. Egzaminator ocenia m.in. precyzję i płynność wykonywanych manewrów, umiejętność dostosowania żurawia do warunków terenowych oraz umiejętność właściwego reagowania w przypadku awarii.

uprawnienia operatora żurawi HDS
szkolenie na wózek widłowy

Egzamin na operatora HDS to istotny moment w procesie zdobywania uprawnień na operatora żurawi HDS. Dzięki szkoleniu HDS, uczestnicy przygotowują się do egzaminu, poznając przepisy i normy dotyczące obsługi żurawi, doskonaląc swoje umiejętności oraz zdobywając wiedzę potrzebną do zdania egzaminu.

A zatem, egzamin na operatora żurawi HDS to moment, w którym egzaminowany musi wykazać się wiedzą i umiejętnościami związanymi z obsługą żurawi HDS. Dzięki szkoleniu HDS, uczestnicy przygotowują się do egzaminu, zdobywając wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do zdobycia stosownych uprawnień.

Skontaktuj się

Masz jakieś pytanie? Chcesz się zapytać o konkretny termin? Nie jesteś pewny co do jakiejś kwestii?

Wypełnij formularz napisz lub zadzwoń!

+48 793 005 828

biuro@bhp-praktyk.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych