Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Podstawowym celem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice, przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dającego uprawnienia operatora. 

Wymagania dla uczestników:

ukończone 18 lat

wykształcenie minimum podstawowe

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic

Jakie uprawnienia daje Ci zdany egzamin na suwnice przed komisją UDT?

Kurs ma na celu uzyskanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, które są niezbędne do zdania egzaminu państwowego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku egzaminu, osoby otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne na okres 10 lat, które wraz z dowodem osobistym uprawniają do bezpiecznej obsługi urządzeń na terenie Polski.

Kurs na suwnice – zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne

W programie szkolenia uwzględniono:

 • umiejętnością obsługi suwnicy
 • znajomością budowy dźwignicy
 • znajomość regulacji prawnych
 • znajomością przepisów dozoru technicznego
 • znajomością przepisów BHP
kurs operatora na suwnice
szkolenie na suwnice
uprawnienia na wózki widłowe

Jak długo ważne są uprawnienia na suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego przenaczenia?

Ile ważne są uprawnienia na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia? Kurs umożliwia uzyskać uprawnienia dla operatorów wydane przez Urząd Dozoru Technicznego:

 • Suwnice, wciągarki i wciągniki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat.
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat

Kurs na suwnice – zdobądź uprawnienia

Kurs na suwnice to szkolenie, które pozwala zdobyć niezbędne uprawnienia do obsługi suwnic. W ramach kursu uczestnicy poznają zasady bezpiecznej pracy na wysokościach, techniki obsługi suwnic oraz przepisy i normy związane z ich użytkowaniem.

Operatorzy suwnic to specjaliści, którzy posiadają wiedzę i umiejętności potrzebne do bezpiecznej i skutecznej obsługi suwnic. Szkolenie na operatora suwnic to nie tylko zdobycie certyfikatu, ale również rozwój umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy suwnicą.

Co obejmuje kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki?

Podczas kursu na suwnice uczestnicy poznają różne rodzaje suwnic, w tym suwnice bramowe, oraz ich zastosowanie w praktyce. Uczą się również technik i zasad obsługi suwnic, w tym sposobów na unikanie awarii oraz sposobów postępowania w przypadku wystąpienia awarii.

Obsługa suwnic to praca wymagająca precyzji, umiejętności i odpowiedzialności. Dlatego kurs na suwnice to nie tylko zdobycie uprawnień, ale również rozwój kompetencji, które są niezbędne do wykonywania tej pracy w sposób skuteczny i bezpieczny.

Kurs operatora suwnic to szkolenie, które może otworzyć przed Tobą wiele możliwości zawodowych. Dzięki zdobyciu uprawnień na operatora suwnic możesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy oraz podnieść swoje kwalifikacje i zarobki. Zapisz się na kurs i zdobądź uprawnienia do obsługi suwnic już dziś!

Kurs operatora suwnic, wciągników i wciągarek – dlaczego warto?

Kurs na operatora suwnic to szkolenie, które umożliwia zdobycie certyfikatu oraz niezbędnych umiejętności do operowania suwnicami. Dlaczego warto zapisać się na taki kurs? Przede wszystkim, operatorzy suwnic są bardzo poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy. Dzięki zdobyciu certyfikatu, osoby posiadające kwalifikacje na poziomie roboczym, czyli do obsługi suwnicy, mogą liczyć na znacznie lepsze zarobki i większe szanse na zatrudnienie w branży budowlanej, przemysłowej, logistycznej czy magazynowej.

Kurs na operatora suwnic to również szansa na rozwój umiejętności, które są niezbędne do skutecznej i bezpiecznej pracy na wysokościach. Uczestnicy kursu poznają zasady bezpieczeństwa oraz przepisy i normy związane z użytkowaniem suwnic. Dzięki temu, mogą wykonywać swoją pracę w sposób profesjonalny i odpowiedzialny.

Kurs na operatora suwnic to także doskonała okazja do zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, które mogą wpłynąć pozytywnie na dalszą karierę zawodową.

Osoby posiadające certyfikat operatora suwnic mogą liczyć na awanse i rozwój w branży, co z pewnością przyczyni się do ich sukcesu zawodowego. Warto pamiętać, że operator suwnic to specjalista, który posiada wiedzę i umiejętności, których brak może prowadzić do poważnych wypadków przy pracy. Dlatego warto zapisać się na kurs i zdobyć certyfikat operatora suwnic, aby wykonywać swoją pracę w sposób profesjonalny i bezpieczny.

Egzamin UDT dla operatorów suwnic

Szkolenie operatorów suwnic zakończone jest egzaminem UDT i w rezultacie uzyskaniem stosownego uprawnienia operatora suwnicy. Egzamin ten jest przeprowadzany przez Urząd Dozoru Technicznego i pozwala na potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w zakresie obsługi suwnicy.

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej uczestnicy egzaminu muszą odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących przepisów i norm związanych z obsługą suwnic oraz zasad bezpieczeństwa pracy na wysokościach. W części teoretycznej egzaminowany pisze test składający się z 15 pytań (na minimum 11 pytań należy odpowiedzieć prawidłowo).

W części praktycznej egzaminu UDT, osoby przystępujące do egzaminu muszą wykazać się umiejętnościami w zakresie obsługi suwnicy.

Klasyfikacja suwnic i uprawnienia UTD

Uprawnienia nadawane przez UDT są ważne na:
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia 10 lat
 • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia 5 lat

Podstawy prawne szkolenia na suwnice

 • ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o Dozorze Technicznym
 • Rozporządzenie Rady Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużenia okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych
uprawnienia na suwnice

Skontaktuj się

Masz jakieś pytanie? Chcesz się zapytać o konkretny termin? Nie jesteś pewny co do jakiejś kwestii?

Wypełnij formularz napisz lub zadzwoń!

+48 793 005 828

biuro@bhp-praktyk.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych