Kurs na suwnice

Podstawowe warunki przyjęcia na kurs:

$

ukończone 18 lat

$

wykształcenie minimum podstawowe

$

brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora suwnic

Organizacja szkolenia na suwnice:

Czas trwania kursu 5 – 7 dni

Cel szkolenia na suwnice:

Podstawowym celem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice, przygotowanie słuchaczy do egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego dającego uprawnienia operatora. Duży nacisk kładziemy na bezpieczne wykonywanie pracy. Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek.

W programie szkolenia uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:

  • umiejętnością obsługi suwnicy
  • znajomością budowy dźwignicy
  • znajomość regulacji prawnych
  • znajomością przepisów dozoru technicznego
  • znajomością przepisów BHP

Masz jakieś pytania?

Wypełnij formularz kontaktowy, który widzisz obok jeśli chciałbyś uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Możesz też zadzwonić pod ten numer telefonu: +48 793 005 828

Skontaktuj się z nami

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych