Operator HDS, czyli słów kilka o szkoleniu na hydrauliczny dźwig samochodowy

W niektórych przypadkach dostarczenie ładunku nie wystarczy i konieczne jest dokonanie jego wyładunku. Kiedy mamy do czynienia z towarami o bardzo dużych gabarytach to najwygodniejszym rozwiązaniem jest użycie dźwigu HDS. Dźwig taki może obsługiwać osoba, która posiada odpowiednie uprawnienia.

HDS jest skrótem od hydraulicznego dźwigu samochodowego. Chodzi tu o pojazdy ciężarowe, który posiadają zamontowany na nadwoziu żurawie przeładunkowe. Dzięki nim można dokonywać załadunku oraz rozładunku towarów o dużych ciężarach i o znacznych gabarytach. Układ hydrauliczny działa tutaj za sprawą pompy hydraulicznej, natomiast ona zasilana jest silnikiem samochodu. HDS może podnosić ciężary o masie 16 ton, a ramię niektórych dźwigów może wynosić 12 metrów. Dla zwiększenia stabilności HDS, czasami wykorzystuje się dodatkowe podpory w czasie załadunku.

Kto może się zapisać?

Warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w szkoleniu jest ukończenie 18 lat i posiadanie minimum podstawowego wykształcenia. Osoby, które chcą ukończyć szkolenie zakończone egzaminem państwowym, powinny przejść badania lekarskie oraz uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na maszynie. Szkolenie to, w szczególności polecane jest pracownikom, którzy posiadają prawo jazdy kategorii C. Dzięki posiadaniu tego dokumentu, ten sam pracownik będzie posiadał prawo aby obsługiwać dźwig samochodowy oraz prowadzić pojazd w niego wyposażony po wszystkich drogach publicznych.

Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy?

Jest wiele powodów, dla których warto szkolenie takie ukończyć. Korzyści dla każdego pracownika są bezsprzeczne – podniesienie kwalifikacji zwiększa szansę na lepiej płatną pracę. Pracownikowi posiadającemu szkolenie można powierzyć większy zakres obowiązków. Również to szkolenie pozwoli pracownikowi podnieść swoją pozycję na rynku pracy.

Posiadanie kwalifikacji do obsługi HDS to także szereg korzyści po stronie pracodawcy. Przedsiębiorcy doceniają pracowników, którzy mogą zaoferować wykonywanie szerokiego zakresu obowiązków poprzez posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Duże znaczenie ma to np. w sytuacji ewentualnej redukcji etatów. Wówczas pracodawca chętniej pozostawi na danym stanowisku pracownika, który w ramach jednej pensji może zapewnić wielofunkcyjność z uwagi na kompetencje, które posiada.