Kurs wózków widłowych to program szkolenia, który umożliwia uczestnikom nauczenie się obsługi wózków widłowych w bezpieczny i prawidłowy sposób. Sprawdź jak wygląda kurs, egzamin oraz zdobycie uprawnień na zostanie operatorem wózka widłowego w 2023 roku.

Wózki jezdniowe podnośnikowe

Wózki widłowe to maszyny, które służą do przenoszenia i transportowania ładunków w magazynach, fabrykach i innych miejscach pracy. Aby móc je obsługiwać, należy zapoznać się z przepisami bezpieczeństwa oraz zasadami prawidłowej obsługi tych urządzeń. Kurs wózków widłowych zazwyczaj obejmuje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy poznają budowę i działanie wózków widłowych oraz nauczą się ich obsługi i kontroli. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza ich umiejętności i uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Rodzaje wózków widłowych

Ze względu na rodzaj napędu wyróżniamy:

 • Wózki widłowe spalinowe
 • Wózki widłowe elektryczne (akumulatorowe)

Ze względu na funkcje wyróżnia się:

 • Wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem
 • Wózki widłowe terenowe
 • Wózki widłowe boczne
 • Wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego
 • Wózki widłowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.
 • Wózki widłowe z wysuwanym masztem.

Więcej o rodzajach wózków widłowych przeczytasz w tym artykule.

Kurs obsługi wózków jezdniowych – czy posiadanie uprawnień do pracy na wózku widłowym jest konieczne?

W wielu krajach posiadanie uprawnień do pracy na wózku widłowym jest wymagane przez prawo, jeśli pracownik ma zajmować się obsługą tego typu urządzeń w ramach swojej pracy. Uprawnienia te są ważne na określony czas i po ich wygaśnięciu należy je odnawiać poprzez odbycie kolejnego szkolenia lub egzaminu.

Dlaczego operatorzy wózków widłowych potrzebują uprawnień?

Uprawnienia do pracy na wózkach widłowych są wymagane, ponieważ wózki te mogą stanowić zagrożenie dla operatora oraz innych osób znajdujących się w pobliżu, jeśli nie są obsługiwane prawidłowo. Dlatego też osoby obsługujące wózki widłowe muszą posiadać odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Posiadanie uprawnień do pracy na wózku widłowym jest również ważne z punktu widzenia pracodawców, ponieważ umożliwia im zatrudnienie operatora wózka widłowego posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności. Warto więc zadbać o uzyskanie odpowiednich uprawnień, jeśli planujesz pracować na wózkach widłowych.

Kurs na wózki widłowe – egzamin UDT 2023

Operator wózka widłowego musi zakończyć kurs egzaminem organizowanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Jest to konieczne do wykonywania legalnej pracy wózkiem widłowym.

Egzamin UDT na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzany jest w formie testu  pisemnego, a baza testu składa się z 245 pytań. Aby zdać egzamin teoretyczny, należy udzielić 11 poprawnych odpowiedzi na 15 wylosowanych pytań.

Egzamin praktyczna egzaminu odbywa się na placu manewrowym. Egzaminatorzy Urzędu Dozoru Technicznego sprawdzają umiejętności jazdy operatora wózka widłowego z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

Rodzaje uprawnienia UDT

Zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego wyróżniamy trzy kategorie uprawnień na wózki jezdniowe podnośnikowe:

 • Kategoria urządzeń III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane
 • Kategoria urządzeń II WJO – Wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.
 • Kategoria urządzeń I WJO – Wózki podnośnikowe specjalizowane.

Więcej o kategoriach uprawnienia udt na wózek widłowy przeczytasz w tym artykule.

Kurs na wózek widłowy – dla kogo?

Aby ubiegać się o uprawnienia na wózki widłowe należy spełnić dwa warunki: mieć ukończone 18 lat oraz posiadać wykształcenie minimum podstawowe. Kandydaci spełniający te warunki mogą przystąpić do kursu wózków widłowych i starać się o uprawnienia na wózki widłowe.

Chcesz zdobyć uprawnienia?

Skontaktuj się z nami! Oferujemy atrakcyjne terminy i sprawną organizację szkoleń.

Zadzwoń do nas

+48 793 005 828

Napisz do nas

biuro@bhp-praktyk.pl