Wózki widłowe należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych pojazdów w miejscu pracy i są często spotykane w magazynach, warsztatach lub fabrykach. Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem wózków widłowych w miejscu pracy są bardzo często minimalizowane. Pracownicy użytkujący wózki widłowe lub pracujący w ich pobliżu są często zadowoleni, ponieważ znacznie ułatwiają one im wykonywaną pracę, a dodatkowo nie są skomplikowane w obsłudze. Jednak incydenty związane z wózkami widłowymi są często bardzo poważne, nawet gdy wózki nie są załadowane, a ochrona dla pieszych znajdujących się w pobliżu jest znikoma. Dlatego wózki, których używa się w pracy muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Jest to jasno określone przepisami BHP.

Wymagania BHP odnośnie operatora wózka widłowego

Osoba obsługująca wózek widłowy powinna spełniać takie wymagania jak:

 • wykształcenie minimum podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • ukończony kurs na wózek widłowy (48 godzin teorii + 15 godzin praktyki, zgodnie z programem Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki)
 • zdany egzamin przed Komisją UDT
 • posiadane zaświadczenie lekarskie z badań psychotechnicznych potwierdzającem, że może kierować wózkiem widłowym
 • zaświadczenie z danego zakładu informujące o tym, że dana osoba może obsługiwać wózek widłowy
 • dodatkowo preferowane jest, także posiadanie prawa jazdy kat. B, lecz nie jest to wymóg konieczny

Rodzaje wózków widłowych, a przepisy BHP

Wózki widłowe możemy podzielić na 2 rodzaje ze względu na sposób zasilania. Są to:

 • wózki widłowe napędzane silnikiem spalinowym – niedopuszczane jest ich użytkowanie w pomieszczeniach zamkniętych
 • wóżki widłowe napędzane silnikiem elektrycznym – są to wózki zasilane przez akumulatory i właśnie tego typu wózki powinny być używane w pomieszczeniach zamkniętych

Podstawowe czynności, które powienien wykonać operator wózka widłowego przed rozpoczęciem pracy

 • sprawdzić stan techniczny wózka
 • sprawdzić wycieki oleju z instalacji hydraulicznej oraz z układu napędowego
 • sprawdzić czy widły są prawidłowo wyosiowane
 • sprawdzić sprawność sygnału dźwiękowego
 • sprawdzić podnoszenie i opuszczanie wideł
 • sprawdzić akumulator pod względem wycieku elektrolitu z baterii

Czynności, których całkowicie zabrania się operatorowi wózka widłowego

 • usuwania tabliczek i nakelejek umieszczonych na wózku widłowym
 • przemieszczania osób na widłach lub na ładunku
 • obsługiwania wózka widłowego bez kasku ochronnego
 • uruchamiania wózka w sytuacji gdy ktoś znajduje się pomiędzy wózkiem, a stałą konstrukcją
 • pozostawiania wózka w miejscu niedozwolonym
 • przekroczenie dopuszczalnego udźwigu

Najczęstsze rodzaje incydentów z udziałem wózków widłowych

 • kolizja z poruszającą się ciężarówką
 • uderzenie przez ładunek spadający z ciężarówki lub regału podczas załadunku lub zdejmowania towarów
 • potrącenie pieszego znajdującego się w pobliżu miejsca pracy wózka widłowego
 • upadek z wysokości

Do innych rzadszych przypadków można zaliczyć, także obrażenia spowodowane pożarem lub wybuchem w wyniku uzupełniania źródła energii do napędzania wózka widłowego. Odnosi się to szczególnie do wózków widłowych napędzanych przez butle gazowe.