Dodatkowe kwalifikacje to bardzo duży plus w czasie poszukiwania pracy. Coraz trudniej znaleźć pracownika, który rzetelnie oraz dokładnie wykonuje swoje obowiązki, a przy tym posiada doświadczenie oraz dodatkowe umiejętności. Dlatego też kurs na suwnicę to dobry sposób na poprawienie sytuacji finansowej dla osób, które pracują w magazynach, przy przemyśle produkcyjnym i transportowym oraz na budowie.

Suwnica – co to jest?

Suwnica, najprościej mówić to rodzaj dźwigu służącego do przemieszczania materiałów. Jest wyposażona w system podnoszenia oraz opuszczania, co pozwala transportować bardzo ciężkie towary zarówno w poziomie i w pionie na specjalnie dostosowanej do tego przestrzeni. Suwnice można podzielić ze względu na takie cechy jak konstrukcja (wyróżniamy tu suwnice pomostowe natorowe, podwieszane, bramowe, półbramowe, kolumnowe), przeznaczenie (procesowe, uniwersalne), napęd (ręczne, elektryczno-ręczne, pneumatyczne, elektryczne i hydrauliczne), sposób ich sterowania i konstrukcję dźwigu.

Kategorie szkoleń na suwnicę

Wyróżniamy dwie podstawowe kategorie szkoleń na suwnicę― I S i II S. Oba rodzaje szkoleń kończą się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego. Można również je  wykonać w innych sprawdzonych placówkach. Pierwsze ze szkoleń to kurs na suwnice sterowane z kabiny, a drugie szkolenie to kurs na suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia, które są sterowane z poziomu roboczego.

Po co kurs na suwnicę?

Wypadki przy suwnicy spowodowane ludzkimi błędami mają miejsce często. Z tego powodu niezbędne jest odbycie szkolenia z obsługi tego urządzenia. Co więcej, suwnica jest maszyną która ułatwia pracę oraz znacznie poprawia jej wydajność, dlatego też posiadając takie szkolenie będziemy mieli więcej możliwości podczas poszukiwania pracy.

Szkolenie na suwnicę – warunki

Aby zrobić szkolenie na suwnicę trzeba być pełnoletnim, mieć wykształcenie co najmniej podstawowe oraz nie posiadać przeciwwskazań zdrowotnych związanych z wykonywaniem pracy na stanowisku operatora suwnicy.

W jakiej branży warto posiadać szkolenie na suwnice?

Suwnice najczęściej mają zastosowanie przy transporcie, w budownictwie oraz w wielu fabrykach (na przykład w przemyśle produkcyjnym, montażowym, przy przeładunkach). Poza tym umożliwiają składowanie materiałów oraz pozwalają na maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Jeśli  pracujesz w którejś z tych branży to dodatkowe szkolenie na suwnicę podniesie twoje kwalifikację i stanie się powodem awansu na dużo lepsze stanowisko pracy.

Szkolenie na suwnicę kosztują kilkaset złotych (często jest ono opłacane przez duże zakłady pracy). Na pewno będzie dobrą inwestycją przynoszącą korzyść na lata. Dzisiaj trudniej znaleźć dobrych oraz wykwalifikowanych pracowników, dlatego też wszelkie kursy i szkolenia zrobią pozytywne wrażenie pracodawcach.