Uprawnienia obsługi wózków widłowych są w dzisiejszych czasach bardzo popularne. Nic dziwnego, ponieważ wiele firm wymaga od swoich pracowników dodatkowych kwalifikacji. Taki kurs jest jedną z najszybszych i najlepszych inwestycji w siebie, ponieważ daje umiejętności, które są wysoko cenione na rynku pracy. Dodatkowo, dokument uprawniający do obsługi widlaków, jest uznawany nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach europejskich. Oferty pracy na produkcji, magazynach, w fabrykach oraz przy rozładunku towaru można znaleźć również za granicą, dlatego kurs na wózki widłowe otwiera drzwi do kariery u niejednego pracodawcy.

Jakie są rodzaje uprawnień na wózek widłowy?

Istnieją 3 rodzaje uprawnień na wózki widłowe, a każda z nich została określona przez Urząd Dozoru Technicznego:

  • kategoria III WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych.

Kategoria ta pozwala na operowanie wózkami jezdniowymi podnośnikowymi prowadzonymi. Oznacza to, że operator nie siedzi w kabinie, nie stoi na podeście wózka, a idzie obok maszyny.

  • kategoria II WJO – uprawnienie na wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych.

Kategoria ta uprawnia do obsługi wózków widłowych, gdzie operator siedzi w kabinie maszyny, z wyłączeniem wózków specjalizowanych. Dodatkowo, według wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego, kategoria II WJO upoważnia operatora wózków do obsługi urządzeń podlegających pod kategorię III WJO.

  • kategoria I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych, w tym specjalizowanych.

Kategoria ta upoważnia do obsługi pojazdów z kategorii III WJO, II WJO oraz wózków specjalizowanych (w tym ładowarki teleskopowe i wózki z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem).

Kurs operatora na wózki widłowe, jego program oraz czas trwania dostosowany jest do wyżej wymienionych kategorii.

Dodatkowo, w zależności od rodzaju wózka, który będzie obsługiwany, należy przejść dodatkowe szkolenie z wymiany butli gazowej – w przypadku wózka gazowego. Przy obsłudze wózka elektrycznego nie ma takiej potrzeby. Warto zapytać pracodawcy, jakich pojazdów używa, aby mieć pewność, że uzyskane uprawnienia będą wystarczające.

Jak zdobyć uprawnienia na wózki widłowe?

Do uzyskania uprawnień operatora wózka widłowego potrzebny jest pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego oraz praktycznego, który organizowany jest przez Urząd Dozoru Technicznego. Warto przed egzaminem przejść kurs na wózek widłowy, ponieważ osoby po takim szkoleniu mogą pochwalić się zdawalnością wynoszącą blisko 100%. Aby móc zapisać się do listy kandydatów na kurs na wózki widłowe, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Pierwszym z nich jest ukończone 18 lat, zaś drugim warunkiem jest aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Kursy na wózki widłowe, według wytycznych UDT, powinny trwać nie krócej niż 35 godzin lekcyjnych. Każdy kurs na wózki zaczyna się testem sprawdzającym wiedzę kandydatów. Uzyskany wynik poniżej 60% klasyfikuje do udziału w dodatkowym programie specjalistycznym, który trwa 4 godziny lekcyjne.

Kurs na wózki widłowe to szansa na szybkie i łatwe przyswojenie informacji z zakresu działania i obsługi urządzeń transportu bliskiego. Teoria przekazana na szkoleniu oraz umiejętności praktyczne dadzą solidne podstawy, które są gwarancją uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie. Aby do niego przystąpić, należy złożyć wniosek i wnieść opłatę egzaminacyjną, a następnie wyznaczyć termin. Od momentu złożenia wniosku do testu wiedzy przed komisją UDT może minąć od dwóch do trzech tygodni.

Podczas egzaminu, komisja zadaje 5 pytań (2 ogólne i 3 specjalistyczne). Aby zdać, należy odpowiedzieć na co najmniej 3 z nich (w tym na 2 specjalistyczne). Przy pozytywnym wyniku, po części teoretycznej, następuje część praktyczna. Komisja przygotuje kilka zadań, które kursant będzie musiał wykonać.

Po zdanym egzaminie zostanie już tylko dopełnienie formalności. Na wydanie dokumentu potwierdzającego zdobyte kwalifikacje również przyjdzie nam czekać od dwóch do trzech tygodni.

Ile kosztują uprawnienia na wózek widłowy?

Kurs na wózki widłowe to wydatek rzędu kilkuset złotych. Jest to niewielka opłata, biorąc pod uwagę, że uprawnienia wydawane są bezterminowo. Oznacza to, że każdy kandydat będzie musiał przejść kurs operatora oraz egzamin tylko raz.

Ceny mogą różnić się w zależności od programu dopasowanego do kategorii wózków widłowych (III WJO, II WJO, I WJO) oraz ilości godzin lekcyjnych, jednak korzyści wynikające z kursu znacznie przeważają nad jego kosztami.

Może się okazać, że dodatkowym wydatkiem będą badania lekarskie, które są niezbędne do rozpoczęcia kursu na widlaki. Zazwyczaj jednak cena szkolenia obejmuje również wydanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy.

Podczas kursu dostaniesz również wszystkie potrzebne materiały edukacyjne oraz pełne wsparcie specjalistów. Dowiesz się jak obsługiwać pojazdy i w jaki sposób używać ich mechanizmów. Przejdziesz również kompletne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) oraz budowy i konserwacji wózków widłowych. Uzyskana wiedza oraz pierwsze doświadczenie przy pracy z widlakami da kursantom pewność siebie, która jest bardzo pomocna, jeśli nie niezbędna, do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

Kursy na wózek widłowy cieszą się ogromną popularnością w ciągu ostatnich kilku lat, a wszystko to za sprawą prężnie rozwijającej się gospodarki. Firmy szukają lojalnych pracowników, z potwierdzeniem swoich kwalifikacji, a nowe oferty pracy pojawiają się z dnia na dzień. Jeżeli pracujesz już w branży logistycznej i chcesz podnieść swoją wartość na rynku pracy, albo dopiero zaczynasz pracę i chcesz wyróżnić się wśród innych kandydatów, kurs na wózki widłowe z pewnością jest dla Ciebie.

Jeśli jeszcze się nad tym zastanawiasz, oto kilka argumentów, które mogą Cię przekonać:

  • uprawnienia podniosą Twoją wartość na rynku pracy, są bezterminowe i uznawane w innych krajach europejskich, nie tylko w Polsce,
  • uczestnicy kursu mogą pochwalić się wysoką zdawalnością egzaminu UDT, wynosi ona blisko 100%,
  • cena kursu to koszt zaledwie kilkuset złotych,
  • zdobyte umiejętności wykorzystasz w pracy na produkcji, magazynie, w fabrykach, przy rozładunku towaru oraz w branży logistycznej,
  • firmy cenią sobie pracowników, którzy się rozwijają i podnoszą swoje kwalifikacje.