Wózki widłowe są istotnym narzędziem pracy w każdym składzie budowlanym, magazynie czy hurtowni. Ze względu na charakterystykę pracy można wybierać spośród wielu rodzajów wózków widłowych. Należy podkreślić, że aby z niego korzystać należy posiadać odpowiednie uprawnienia na wózki widłowe. Operator wózka widłowego zdobywa je w trakcie specjalnego kursu na wózki widłowe zakończonego egzaminem państwowym.

Rodzaje napędu wózków widłowych

Ze względu na rodzaj napędu wózków widłowych, możemy podzielić je na trzy najbardziej popularne grupy:

Wózki widłowe spalinowe

Spalinowe wózki widłowe mogą być napędzane benzyną, olejem napędowym lub gazem LPG. Ponieważ emitują spaliny, zwykle stosuje się je na zewnątrz. Jeśli są używane w zamkniętych pomieszczeniach, koniecznej jest wyposażenie wózka w filtr spalin.

Wózki widłowe gazowe

Widłowe wózki napędzane gazem dedykowane są do otwartych przestrzeni ze względu na emisję spalin.

Wózki widłowe elektryczne

Elektryczne wózki widłowe, zwane też akumulatorowymi, znajdują swoje zastosowanie głównie w zamkniętych pomieszczeniach i magazynach. Nie emitują spalin, pracują bardzo cicho, a bateria zwykle starcza na cały dzień pracy.

Funkcje wózków widłowych

Wózki widłowe możemy również podzielić ze względu na funkcje jakie pełnią:

  • wózki widłowe boczne
  • widłowe wózki terenowe
  • wózki widłowe ze zmiennym wysięgiem
  • wózki widłowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • widłowe wózki z wysuwanym masztem;
  • wózki widłowe podnośnikowe sterowane z poziomu lub podestu roboczego

Kurs z obsługi wózków jezdniowych

Do egzaminu na wózki widłowe z mechanicznym napędem podnoszenia dopuszcza się osobę, która ukończyła 18 lat. Uprawnienia na wózki widłowe jezdniowe wydaje Urząd Dozoru Technicznego w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego. Uzyskuje się je na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Uprawnienia na wózki widłowe posiada również osoba pełnoletnia posiadająca kwalifikacje maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych (z odpowiednim wpisem dotyczącym obsługi wózków jezdniowych).

Egzamin na wózki jezdniowe podnośnikowe

Operator wózka widłowego posiadający uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe musi mieć nie tylko ukończony kurs, ale i zdany egzamin państwowy. Uprawnienia na wózki widłowe są ważne terminowo i należy je odnawiać.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Egzamin na wózki widłowe składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna obejmuje opanowanie odpowiedzi na 245 pytań lub aż 276 pytań (gdy dotyczący egzaminu na wózki widłowe ze zmiennym wysięgnikiem i osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem). Spośród nich przyszli operatorzy wózków widłowych odpowiadają na wylosowane przez system komputerowy pytania egzaminacyjne. Po zaliczeniu teorii, przechodzi się do części drugiej – egzaminu praktycznego.

W części praktycznej Urząd Dozoru Technicznego sprawdza kursanta pod kątem umiejętności jazdy oraz manewrowania wózkiem widłowym. Oczywiście konieczne jest jednoczesne przestrzeganie zasad BHP. Po zdaniu obu części, egzaminowany otrzymuje uprawnienia do obsługi wózków widłowych.

Zapisz się na kurs operatora wózków widłowych i zwiększ swoje kwalifikacje zawodowe! Zapraszamy do kontaktu!