W artykule o zdobywaniu uprawnień operatora wózków widłowych z kursem lub bez kursu (link) postawiono tezę, że wielu wózkowych, często posiadających wieloletnie  doświadczenie zawodowe – jeździ aktualnie wózkami bez wymaganych uprawnień, a za chwilę takich osób będzie jeszcze więcej. Dlaczego? Zmiany w kwestii uprawnień związanych z wymogami kwalifikacyjnymi dotyczącymi operatorów wózków jezdniowych wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U.2020.852 t.j.). Kluczową zmianą w tym akcie prawnym jest zniesienie tzw. zezwoleń imiennych oraz ograniczenie ich ważności . Dawniej, czyli przed wejściem w życie tych przepisów tj. 10 sierpnia 2018r operatorzy wózków widłowych mogli jeździć wózkami na podstawie:

  1. Zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez UDT na podstawie zdanego egzaminu państwowego
  2. Zaświadczenia o ukończonym kursie operatora wózka widłowego w uprawnionej do prowadzenia takich kursów firmie PLUS zezwolenia imiennego, czyli upoważnienia wydanego przez Pracodawcę do użytkowania wózka widłowego na terenie danej firmy.

Należy pamiętać, że zielone, plastikowe zaświadczenie kwalifikacyjne UDT zawsze miało przewagę nad zaświadczeniami z prywatnych ośrodków szkoleniowych, nawet tych wydawanych w kilku językach J. Bolesną zmianą w aktualnie obowiązujących przepisach jest wymóg posiadania przez wszystkich uprawnień państwowych.

Do dnia 9 sierpnia 2018r pracodawcy mogli wydawać swoim pracownikom pozwolenia użytkowania wózków widłowych, czyli wspomniane wyżej zezwolenia imienne. Osoby, które przed tym dniem pracowały w tej samej firmie co dzisiaj, mogą dalej legalnie jeździć wózkiem zgodnie z poniższym zestawieniem:

  1. Zezwolenia imienne wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.;

2) Zezwolenia imienne wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2026 r.;

3) Zezwolenia imienne wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Gorzej mają osoby, które zmieniły/mają zamiar zmienić pracodawcę – od 10 sierpnia 2018r nie można już wystawiać zezwoleń imiennych, zatem jak ktoś został zatrudniony po tej dacie, to w żaden sposób nie mógł/nie może uzyskać od pracodawcy tego dokumentu. Zaświadczenie z prywatnej firmy bez zezwolenia imiennego nie ma obecnie żadnej wartości, oprócz sentymentalnej 😉

Szczęśliwcy posiadający zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed 1 czerwca 2019r (bezterminowe) powinni pamiętać o wystąpieniu do UDT o przedłużenie swoich uprawnień najpóźniej do dnia
1 stycznia 2024r. Przegapienie tego terminu wiąże się z tym, że uprawnienia przepadają. Odpowiedni druk znajduje się na stronie UDT. Nowe zaświadczenie jest (póki co) bezpłatne.

Osoby z Warszawy i „naszych” miejscowości podwarszawskich – Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki  serdecznie zapraszamy do na szkolenie.  Szkolimy głównie pracowników na terenie zatrudniających ich firm co dodatkowo obniża koszty szkolenia – warto negocjować 😉 oraz osoby pragnące zdobyć nowy zawód.

Mamy BAAARDZO ciekawą informację i jednocześnie propozycję dla firm użytkujących w codziennej pracy tzw. wózki prowadzone – zapraszam do kontaktu:

telefon: 502-555-905 Marek Gryciuk