+48 793 005 828 biuro@bhp-praktyk.pl

Kurs dający uprawnienia do obsługi wózka widłowego trwa zaledwie tydzień. Obejmuje część teoretyczną i praktyczną i ma rangę egzaminu państwowego. Każdy z uczestników, który otrzyma pozytywną ocenę nagradzany jest certyfikatem informującym w trzech językach, że kursant uzyskał nową umiejętność zawodową. 

Dokument uprawniający do obsługi wózków widłowych 

Zgodnie z prawem, każdy kto chciałby obsługiwać wózek widłowy musi uzyskać odpowiednie uprawnienia. Aby je otrzymać musi z powodzeniem ukończyć szkolenie na wózki widłowe Toruń. W tej branży funkcjonują dwa rodzaje dokumentów poświadczających umiejętności oraz dające prawo do obsługi wózka widłowego, oba dokumenty wydawane są bezterminowo.  

  • legitymacja wystawiana przez Urząd Dozoru Technicznego  po zdaniu egzaminu państwowego
  • Książka Operatora wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Natomiast certyfikat wydawany na zakończenie szkolenia na wózki widłowe stanowi podstawę dla obu instytucji do wystawienia powyższych dokumentów. Sam certyfikat, nawet z programem szkolenia może być pomocny, jednak w świetle prawa polskiego działa wyłącznie w parze z ww dokumentami.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać uprawnienia operatora wózka widłowego?

Uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego otrzyma każdy kto:

  • ukończył 18 lat
  • otrzymał aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy
  • ukończył kurs dla operatorów wózków widłowych zakończony otrzymaniem stosownych dokumentów
  • posiada zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem na terenie zakładu czy hali magazynowej
  • posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii niezbędne w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych, niepotrzebne  w przypadku poruszania się po zamkniętych przestrzeniach, takich jak: magazyn

Koszt szkolenia na wózki widłowe nie przekracza kilkuset złotych, chociaż kwota ta różni się w zależności od organizatora kursu. Stosunkowo niewysoka kwota i krótki okres trwania kursu dają mocne podstawy do decyzji o udziale w tego rodzaju szkoleniach otwierających możliwości zawodowe.