Kurs dający uprawnienia do obsługi wózka widłowego trwa zaledwie tydzień. Obejmuje część teoretyczną i praktyczną i ma rangę egzaminu państwowego. Każdy z uczestników, który otrzyma pozytywną ocenę nagradzany jest certyfikatem informującym w trzech językach, że kursant uzyskał nową umiejętność zawodową.

Dokument uprawniający do obsługi wózków widłowych

Zgodnie z prawem, każdy kto chciałby obsługiwać wózek widłowy musi uzyskać odpowiednie uprawnienia. Aby je otrzymać musi z powodzeniem ukończyć szkolenie na wózki widłowe Toruń. W tej branży funkcjonują dwa rodzaje dokumentów poświadczających umiejętności oraz dające prawo do obsługi wózka widłowego, oba dokumenty wydawane są bezterminowo.

 • legitymacja wystawiana przez Urząd Dozoru Technicznego  po zdaniu egzaminu państwowego
 • Książka Operatora wystawiana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Natomiast certyfikat wydawany na zakończenie szkolenia na wózki widłowe stanowi podstawę dla obu instytucji do wystawienia powyższych dokumentów. Sam certyfikat, nawet z programem szkolenia może być pomocny, jednak w świetle prawa polskiego działa wyłącznie w parze z ww dokumentami.

 

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać uprawnienia operatora wózka widłowego?

Uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wózka widłowego otrzyma każdy kto:

 • ukończył 18 lat
 • otrzymał aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy kierowcy
 • ukończył kurs dla operatorów wózków widłowych zakończony otrzymaniem stosownych dokumentów
 • posiada zezwolenie pracodawcy na kierowanie wózkiem na terenie zakładu czy hali magazynowej
 • posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii niezbędne w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych, niepotrzebne  w przypadku poruszania się po zamkniętych przestrzeniach, takich jak: magazyn

Koszt szkolenia na wózki widłowe nie przekracza kilkuset złotych, chociaż kwota ta różni się w zależności od organizatora kursu. Stosunkowo niewysoka kwota i krótki okres trwania kursu dają mocne podstawy do decyzji o udziale w tego rodzaju szkoleniach otwierających możliwości zawodowe.

 

Co daje kurs na operatora wózka widłowego w Toruniu?

Jak wcześniej wspomnieliśmy kursy, które prowadzimy, dają możliwość uzyskania ogólnie uznawanych uprawnień niezbędnych do obsługi wózków jezdniowych. Co istotne, wózki widłowe Toruń kurs, to znacznie więcej niż tylko nauka jazdy. Kursy zawodowe organizowane przez nasz ośrodek szkoleń pozwalają zdobyć dodatkowe umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonywania zadań w pracy. W ramach szkolenia operatorów uczymy:

 • serwisu urządzeń
 • wymiany butli gazowych
 • wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Ośrodek zapewnia materiały szkoleniowe, które pomogą przygotować się do egzaminów organizowanych przez UDT. Warto wiedzieć, że istnieje możliwość otrzymania certyfikatu w języku angielskim lub niemieckim. Zdobyte u nas zaświadczenie będzie uznawane w całej Polsce i za granicą.

 

Cena kursu

Logicznym wydaje się wniosek, że cena musi być wymierna do uzyskiwanych przez nowych kierowców korzyści. Nieracjonalnie niski koszt wynika najczęściej z ograniczenia zdobytych uprawnień i wyjątkowo słabych warunków szkoleniowych oraz zaplecza firmy. Często dodatkowe środki trzeba przeznaczyć na badania lekarskie. Ze swojej strony oferujemy usługi najwyższej jakości w przystępnej cenie.

 

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kursu?

Jednym z ważniejszych czynników, które decydują o przydatności szkolenia jest zakres uprawnień. Trzeba wiedzieć, że wózki widłowe dzielą się na różne typy. Przede wszystkim wyróżniamy elektryczne i gazowe. Każdy z nich będzie wymagał odrębnych umiejętności, jednak istnieje możliwość zdobycia ich podczas jednego kursu. Innym istotnym elementem wpływającym na zdobywane uprawnienia jest sposób prowadzenia wózka, umiejscowienia operatora i podnoszenia ładunku. Warto zastanowić się czy podczas kursu uwzględniono wózki, w których konieczna jest wymiana butli z gazem. Może to być istotne dla firm posiadających takie urządzenia na stanie.

 

Kurs na wózki widłowe Toruń – zakres uprawnień

Rozmaite typy urządzeń wymagają specjalistycznych certyfikatów potwierdzających umiejętność bezpiecznej obsługi każdego z nich. Osoby korzystające z naszych usług mają do wyboru trzy kategorie uprawnień:

 • kategoria III WJO – pozwala na korzystanie z wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych
 • kat. II WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych
 • kat. I WJO – uprawnia do obsługi wózków jezdniowych wszelkiego rodzaju.

Kurs na wózek widłowy Toruń daje możliwość wyboru. Czasami warto wybrać tańszą opcję, jeśli w firmie, z którą będziemy współpracować nie występują ładowarki teleskopowe czy inne wózki specjalizowane. Z drugiej strony, szerszy zakres uprawnień to dla wielu osób większe możliwości zatrudnienia. Zachęcamy również do skorzystania z innych kursów, które znajdują się w naszej ofercie, np. na windy i żurawie.

 

Wózki zasilane gazem

Podstawową różnicą pomiędzy wózkami elektrycznymi, a gazowymi jest obecność butli gazowych. Chociaż sama obsługa pojazdu może być bardzo podobna, to konieczna jest nauka wymiany butli z gazem. Zawarty w nich propan butan jest jest materiałem palnym i wybuchowym, dlatego wymiana musi zostać przeprowadzona przez osoby dobrze przeszkolone. Co prawda, nie jest to skomplikowana umiejętność, ale kurs zwraca uwagę na czynniki, które mogą stwarzać potencjalne zagrożenie oraz inne ułatwiające pracę. Dzięki temu wymiana butli staje się prosta i bezpieczna.

 

Gdzie nas szukać?

Działaniem naszego centrum szkoleniowego obejmujemy województwo kujawsko pomorskie. Znajdą nas Państwo w takich miastach jak: Toruń, Włocławek i inne znajdujące się w tych okolicach. Więcej informacji o zasięgu działania i siedzibie firmy może dostarczyć umieszczona na stronie https://kursnawozekwidlowy.pl/ mapa.

Skontaktuj się z nami:
tel:
+48 793 005 828
Mail: biuro@bhp-praktyk.pl