Bezpieczeństwo przy pracy z wózkiem widłowym to bardzo ważny temat. Operator w czasie wykonywania swojego zajęcia, powinien zadbać o to, by jego pozycja w wózku jezdniowym umożliwiała mu pełną widoczność trasy znajdującej się przed nim. Istotne jest także zwracanie dużej uwagi na przestrzeń za maszyną, szczególnie w chwili wykonywania manewru cofania. Kwestie te, choć wydają się oczywiste, to tak naprawdę często są ignorowane. Jakich jeszcze zasad należy przestrzegać podczas operowania wózkiem widłowym?

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z wózkiem jezdniowym

Jednym z najważniejszych zagadnień jest to, że operator nie może w gwałtowny sposób skręcać lub hamować maszyną. Takie zachowanie może zebrać żniwo w postaci poważnego wypadku, ponieważ w jego wyniku wózek widłowy może utracić swoją stateczność. Osoba pracująca przy użyciu wózka widłowego podnośnikowego, jest zobowiązana do określenia masy ładunku za każdym razem, zanim zostanie on uniesiony ku górze. Co więcej, zabronionym jest podnoszenie ładunków, które są w konflikcie z wykresem udźwigu wózka jezdniowego.

Należy także mieć na uwadze, że w wózku widłowym jednocześnie może przebywać tylko jeden operator. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy DTR postanowi inaczej. Pozostawiając maszynę, jej widły nie mogą znajdować się w powietrzu. Zabrania się także przebywania osobom trzecim w obrębie maszyny, gdy ta jest w trybie pracującym. Jeśli maszyna wymaga przeprowadzenia jakichkolwiek prac naprawczych, te nie mogą przy prowadzone jeśli jest ona uruchomiona.

O czym muszą pamiętać operatorzy wózka widłowego?

Na operatorach wózków widłowych spoczywa wiele ważnych zadań oraz wielka odpowiedzialność. Jako dobry przykład, warto podać, że osoba obsługująca urządzenie tego rodzaju, musi pamiętać, że widły najlepiej aby były uniesione około 300 mm nad jezdnią. Z kolei mechanizm odpowiedzialny za podnoszenie powinien być wychylony do tyłu najbardziej jak to możliwe. Takie ułożenie nazywane jest „pozycją jezdną” i stanowi ono gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa w czasie pracy. Operatorzy są także zobowiązani do wykonywania swojej pracy przy założonej kracie oraz ochronnym zadaszeniu. Jest to konieczne szczególnie, jeśli istnieje najdrobniejsze prawdopodobieństwo obsunięcia się ładunku. Co więcej, organ UDT nie odbierze wózka widłowego, jeśli ten nie posiada dachu ochronnego.

Jeśli mamy do czynienia z wózkami widłowymi, które pracują dzięki silnikom spalinowym, wówczas bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie instrukcji związanej z uruchamianiem maszyny oraz obsługą jej silnika. Należy także pamiętać, że tuż przed uruchomieniem urządzenia konieczne jest upewnienie się, że dźwignia do zmiany biegów jest w położeniu neutralnym,

Warto także pamiętać o tym, że zabronionym jest sterowanie ładunkami, kiedy wózek widłowy znajduje się na pochyłej powierzchni. Z kolei, jeśli urządzenie zjeżdża z rampy, operator zobowiązany jest do jazdy tyłem. Reguła ta ma zastosowanie przy pochyłościach każdego rodzaju. Kierowca wózka widłowego ma obowiązek przestrzegania wszystkich wyżej wymienionych zasad bezpieczeństwa.