Operator wózka widłowego to stanowisko obecnie bardzo poszukiwane wśród pracodawców. Co ważne kwalifikacje te gwarantują stabilną pracę, a jednocześnie zwiększają szanse na zdobycie stanowiska w innej firmie. Dla kogo jest kurs wózka widłowego?

Kurs wózka widłowego

Kurs wózków jezdniowych podnośnikowych (wózków widłowych), a tym samym zdobycie odpowiednich kwalifikacji są legitymizacją do podjęcia pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Stanowisko to odpowiedzialne jest bowiem  za odpowiednie rozmieszczenie towarów na magazynie, placu czy składzie. Niemniej jednak, uzyskanie uprawnień następstwem pracy na stanowisku magazyniera i chęci zwiększenia swoich zarobków. Brak bowiem odpowiednich umiejętności operatora wózka widłowego może prowadzić nie tylko do poważnych strat finansowych, ale również do narażenia bezpieczeństwa osób pracujących w firmie.

Kto może przystąpić do kursu wózka widłowego?

W szkoleniu na wózek widłowy mogą wziąć osoby, które są pełnoletnie. Kandydat na kurs musi również posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające dobry stan zdrowia, który będzie umożliwiał wykonywanie pracy na stanowisku operatora wózka widłowego. Są to warunki, które kandydat zapisując się na kurs musi bezwzględnie spełnić, inaczej nie zostanie on dopuszczony do egzaminu. Ważne podkreślenia również jest to, że kandydat nie może mieć problemów z koordynacją, zaburzeń psychicznych oraz słuchu i wzroku.

Co warto wiedzieć na temat kursu na wózek widłowy?

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna, w ramach 25 godzin kursu, sprowadza się do zapoznania kursantów z budową wózków widłowych, zasadami eksploatacji i bezpiecznej pracy. Uprawnienia do poruszania się wózkami widłowymi uzyskają tylko kandydaci, którzy otrzymają pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przed UDT – Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Ważne podkreślenia jest, że cały kurs trwa dwa dni.

Jak wygląda egzamin UDT?

Na początku należy podkreślić, że egzamin UDT odbywa się około miesiąc czasu od dnia zakończenia szkolenia. Kandydaci zgłoszeni na kurs wózków widłowych egzamin rozpoczynają od rozwiązania testu, który składa się z 15 pytań. Na pozytywny wynik testu składają się minimum 11 prawidłowych odpowiedzi. Kursanci mają na rozwiązanie testu 30 minut. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku kursant, w tym samym dniu, odbywa egzamin praktyczny. Sprowadza się on do udzielenia prawidłowych odpowiedzi inspektorowi UDT na pytania dotyczące codziennej obsługi wózka oraz wykonaniu manewru pobierania ładunków.

Czy warto zrobić kurs na wózki widłowe?

Rynek pracy i pracownika charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką. Zatem pracownik powinien być elastyczny i wykazywać chęć podnoszenia kwalifikacji – niewątpliwie, tacy pracownicy są cenieni na rynku pracy. Obecnie kraj prężnie rozwija się pod względem logistycznym i gospodarczym. Dlatego tak ogromne jest zapotrzebowanie na operatorów wózków widłowych. Tym samym wzrasta zapotrzebowanie na organizowanie kursów i egzaminów UDT.