Wykwalifikowani pracownicy z dodatkowymi umiejętnościami są obecnie w cenie. Doskonałym sposobem, aby wyróżnić się na rynku pracy jest ukończenie szkoleń pozwalających zdobyć dodatkowe uprawnienia. Kursy na wózki widłowe odbywające się regularnie w Gdańsku są jednymi z tych, które dają nie tylko praktyczną wiedzę, ale także pomagają nabyć nowych umiejętności. Co istotne, po szkoleniu zgodnym z programem Urzędu Dozoru Technicznego i egzaminie państwowym, kursanci otrzymują uprawnienia na wózki widłowe UDT i mogą zacząć pracować jako kierowcy-operatorzy wózka jezdniowego.

Praca w Unii Europejskiej po kursie na wózek jezdniowy

Osoby planujące wyjazd za granicę, już teraz powinny zadbać o załatwienie wszelkich formalności. Często praca na obczyźnie jest lepiej płatna i łatwiejsza do znalezienia, gdy posiada się odpowiednie dokumenty i pozwolenia. Dzięki obecności w Unii Europejskiej, w wielu krajach akceptowane są zaświadczenia wydawane w kraju ojczystym, jeśli zostaną przełożone na język angielski lub urzędowy danego kraju. Tak też przedstawia się sytuacja z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego dającymi możliwość kierowania wózkami widłowymi. Centrum szkoleń Gdańsk oferuje pomoc w przygotowaniu do egzaminu, pozwalającego uzyskać dokumenty uznawane w we wszystkich najpopularniejszych krajach migracji zarobkowej. Warto wiedzieć, że wydawane dokumenty mogą zostać przetłumaczone na język angielski, niemiecki, a nawet norweski, co ułatwi formalności za granicą.

Kto może skorzystać z kursu na wózki widłowe?

Kursy na wózki widłowe jest skierowane do kilku grup ludzi:

 • przedstawicieli firm spedycyjnych z magazynami lub firm korzystających z pojazdów transportu bliskiego
 • młodych osób rozpoczynających karierę i chcących podjąć pracę operatora – kierowcy
 • osób, które pragną się przekwalifikować i znaleźć lepszą pracę w kraju lub za granicą.

Co istotne, wymagania dla operatorów, pozwalają na ukończenie szkolenia większości zdrowych osób. Niezbędne okazuje się jedynie:

 • ukończone 18 lat
 • minimum podstawowe wykształcenie
 • badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

Warto wspomnieć, że nasze kursy zawierają badania w cenie. Dzięki temu kursanci nie muszą ich finansować z własnej kieszeni.

Ile trwa kurs na wózek widłowy?

Zgodnie z programem UDT kurs wózek widłowy powinien obejmować 35 godzin lekcyjnych. W razie konieczności praktykant jest kierowany na 4-godzinny program uzupełniający. Zajęcia kursu obejmują 2 części:

 • 25-godzinną teorię
 • 10 godzin praktyk

i ewentualnie 4 godziny z zajęć z zakresu mechaniki i elektrotechniki. Oznacza to, że przy 8-godzinnym dniu zajęć lekcyjnych, kurs można by zakończyć w 5 dni. W praktyce jednak, może on rozciągnąć się w czasie, jeśli grupa nie jest w stanie poświęcić tyle czasu w jednym dniu. Należy także uwzględnić czas na przyjęcie wniosku o przystąpienie do egzaminu, a także przejście obowiązkowych badań kontrolnych. Wszystkie formalności mogą zająć nawet do miesiąca czasu. Z tego powodu dobrze jest nie zwlekać z decyzją, jeśli planujemy w najbliższym czasie wykorzystać nowe uprawnienia.

Kategorie wózków widłowych

Podobnie jak w wypadku pojazdów samochodowych, wózki widłowe są podzielone na kategorie. Oznacza to, że aby móc kierować pojazdem transportu bliskiego trzeba wyrobić uprawnienia na odpowiedni rodzaj maszyny. Wyróżnia się trzy kategorie:

 • I WJO na wszystkie wózki podnośnikowe, w tym również ładowarki teleskopowe oraz wózki specjalizowane, tj. z operatorem unoszonym razem z ładunkiem, unoszące, ze zmiennym wysięgnikiem czy wysokiego składowania,
 • II WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe, ale z wykluczeniem urządzeń specjalnych,
 • III WJO na wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (osoby posiadające uprawnienia na III WJO nie mogą obsługiwać pojazdów z dwóch wyższych kategorii).

Jak widać, najkorzystniej byłoby zdać egzamin na pojazdy kat. I WJO. Nie wymaga się do niej żadnych dodatkowych uprawnień i nie trzeba zastanawiać się czym można kierować. Niemniej jednak, kat. II WJO wystarcza większości operatorów. Ze względu na nieco niższą cenę kursu część firm wysyła swoich pracowników na szkolenia tej kategorii. W naszym centrum prowadzimy szkolenia na wszelkie rodzaje uprawnień, jednak z powodu niewielkiej różnicy w cenie, zawsze rekomendujemy pełny kurs, pozwalający odnaleźć się w każdej sytuacji.

Kurs na wózki widłowe cena

Biorąc pod uwagę różne kursy na wózki widłowe cena może znacząco się różnić. Duże widełki mogą wynikać z zakresu czynności oferowanych przez centrum szkoleń oraz ewentualnych kosztów dodatkowych. Nasze kursy obejmują nie tylko wiedzę, ale również praktyczną pomoc z załatwieniem wszelkich formalności, badania lekarskie, a także zgłoszenie kandydata do egzaminu. Cena kursu na operatora wózków jezdniowych jest też zależna od liczby zgłoszeń. Firmy, które potrzebują pomocy w szkoleniu nowych pracowników, mogą liczyć na indywidualną wycenę.

Egzamin z obsługi wózka widłowego

Gdańsk pozwala na podejście do egzaminu państwowego z obsługi wózków widłowych. Nasze centrum szkoleń pomaga przygotować się do niego i pozytywnie zdać zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Po skorzystaniu z naszego szkolenia możesz mieć pewność, że pytania na egzaminie Ciebie nie zaskoczą i uzyskasz upragnione uprawnienia UDT niezbędne do podjęcia nowej pracy.

Czego spodziewać się na egzaminie na ładowarki teleskopowe i wózki widłowe?

Składający się z dwóch części sprawdzian wiedzy i umiejętności przebiega następująco:

 • W części teoretycznej należy odpowiedzieć na 5 pytań – w tym 2 ogólnych i 5 specjalistycznych. Pytania nie mogą wykraczać poza materiał zatwierdzony przez UDT. Wszystkie tematy omawiamy ze słuchaczami podczas kursu.
 • W części praktycznej, trwającej do godziny, należy wykonać wyznaczone zadanie, zgodnie z zasadami BHP i z wykorzystaniem dostępnego pojazdu.

Zachęcamy do skorzystania z usług naszego centrum szkoleń i zgłoszenie się na kurs. Organizujemy szkolenia nie tylko na operatora urządzeń i pojazdów transportu bliskiego, ale również szereg innych branżowych.