Każdy pracodawca wie, jak ważne są kwalifikacje i umiejętności pracowników, których zatrudnia. Ukończone szkolenia oraz zdobyte uprawnienia dają gwarancję, że pracownik sprawdzi się w wielu sytuacjach i jest zdolny do pełnienia różnych funkcji na wielu stanowiskach. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę konkurencję na dzisiejszym rynku pracy. Ukończenie szkoleń daje obopólne korzyści, dla pracownika – zwiększając jego atrakcyjność wśród kandydatów starających się o to samo stanowisko, oraz dla pracodawcy – daje gwarancję profesjonalnych usług wykonanych przez odpowiednio do tego przeszkolonych pracowników, którzy posiadają potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Jak wygląda kurs HDS?

Kurs HDS, czyli hydrauliczny dźwig samochodowy, obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Program szkolenia spełnia wszystkie normy i kończy się sprawdzianem przeprowadzonym przez egzaminatora z Urzędu Dozoru Technicznego. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do obsługi żurawi samochodowych typu HDS przenośnych, przeładunkowych, przewoźnych lub leśnych.

Podczas kursu HDS (kurs na operatora żurawi samochodowych) pracownicy zostaną przeszkoleni z zasad BHP, budowy żurawi i zasad ich działania oraz konserwacji. Każda z osób obecnych podczas szkolenia będzie również zobowiązana do zajęć praktycznych z obsługi żurawia. Dzięki doskonale przeszkolonej kadrze, która prowadzi lekcje dla uczestników oraz przedstawionej w przystępny i zrozumiały sposób wiedzy, kursanci korzystający z naszych kursów osiągnęli zdawalność egzaminów na poziomie blisko 100%. Kurs HDS w naszej placówce to gwarancja dobrze przyswojonej wiedzy oraz poszerzenie zdolności pracowników firmy.

Cena kursu HDS jest zależna od ilości osób, dopasowana do potrzeb firmy i jest ustalana indywidualnie.

Kto może być uczestnikiem kursu?

Każda osoba po ukończeniu 18 roku życia może skorzystać ze szkoleń, które oferuje nasza firma. Przed rozpoczęciem należy wykonać niezbędne badania i uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy jako operator żurawi (HDS). Z takim dokumentem każdy pełnoletni człowiek może zacząć kurs, a następnie przystąpić do egzaminu państwowego w celu uzyskania uprawnień.

Kurs HDS – oferta dla firm

Inwestycja w kurs dla pracowników firmy może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie ma bowiem nic lepszego niż zadowolony z pracy, z chęcią zdobywający wiele nowych kwalifikacji zawodowych pracownik. Oprócz szkoleń na HDS organizujemy również: kurs na wózki widłowe, kurs na podesty ruchome, kurs na ładowarki teleskopowe i kurs na operatora żurawia samochodowego oraz suwnic.

Prowadzimy szkolenia grupowe dla firm oraz przygotowujemy kursantów do egzaminu w UDT. Oferujemy kurs na operatorów wielu maszyn potrzebnych do załadunku i rozładunku towaru, zarówno w naszej placówce, po zebraniu się odpowiedniej grupy uczestników, ale również dojeżdżamy w miejsce wyznaczone przez klienta posiadającego odpowiedni sprzęt do przeprowadzenia szkolenia (w obrębie województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego). Ponadto każdy kurs wyceniamy indywidualnie, w zależności od potrzeb grupy i ilości uczestniczących osób. Zachęcamy do kontaktu, aby ustalić przebieg, termin oraz koszt kursu HDS.

Kolejnym plusem szkolenia zakończonego egzaminem w UDT jest to, że uprawnienia wydawane są bezterminowo. Oznacza to, że kurs i jego cena to wydatek jednorazowy, a korzystać z nich można w całej Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej przez resztę swojego życia.