Toporny wygląd suwnic i pozornie nieskomplikowana budowa może wprowadzać w błąd. Urządzenia te wymagają specjalistycznych uprawnień, uzyskiwanych po pozytywnie zaliczonych egzaminach państwowych. Wynika to z faktu, że służą one do przemieszczania w pionie i poziomie gabarytów i przedmiotów o dużej masie. Nieumiejętne wprowadzenie w ruch takich ciężarów oznaczałoby utratę kontroli nad nimi i mogłoby skończyć się uszkodzeniem ładunku, pobliskich sprzętów czy nawet poważniejszym wypadkiem. W celu przyuczenia do obsługi dźwigników oferujemy kursy, które pomogą zdobyć stosowne uprawnienia i w bezpieczny sposób wykonywać pracę na nowym stanowisku. Czego się podczas nich nauczysz?

Cele szkolenia i wynikające z niego korzyści

Kurs na operatora suwnic ma trzy podstawowe założenia. Po pierwsze, ma pomóc zdobyć wiedzę na temat tego urządzenia transportu bliskiego i jego działania. Po drugie powinien pomóc nabrać wprawy w posługiwaniu się nim w bezpieczny sposób i zgodnie z przeznaczeniem. A po trzecie, przygotować do zdania egzaminu końcowego, którego zaliczenie pozwoli wykonywać zawód suwnicowego. W tym celu przygotowany program został podzielony na dwie części.

Pierwsza, teoretyczna skupia się na przekazaniu teorii na temat:

  • budowy i przeznaczenia suwnicy, w tym aparatury elektrycznej i innych części składowych
  • zasad BHP przy obsłudze urządzenia
  • komunikacji z hakowym, ciężarowym
  • właściwości prądu elektrycznego
  • obowiązków suwnicowego.

Nauka teorii jest niezbędna do zdania egzaminu, ale też ułatwia pracę w przyszłości. Co więcej, wyczulenie na zasady BHP obowiązujące przy wykonywaniu czynności w ramach zawodu pomoże uniknąć strat i zagrożenia zdrowia i życia współpracowników.

Zajęcia praktyczne na kursie

Nieodłącznym elementem szkolenia jest część praktyczna, która odbywa się pod okiem doświadczonego instruktora suwnicowego. Podczas tych zajęć uczeń powinien opanować:

  • obsługę konkretnego rodzaju suwnic
  • przenoszenie i prawidłowe ustawianie materiałów
  • konfigurację sprzętu w taki sposób, aby zwiększyć jego efektywność
  • weryfikację sprawności poszczególnych części urządzenia.

Po opanowaniu części teoretycznej i praktycznej możliwe jest przystąpienie do egzaminu.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin odbywa się pod okiem inspektorów UDT i składa z części teoretycznej i praktycznej. Pierwsza z nich może dotyczyć każdego z zagadnień omawianych na kursie, a w szczególności budowy, obsługi i zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy korzystaniu z urządzenia. Drugi etap ma na celu wykazać, że kursant posiadł stosowne umiejętności. Podczas testu może on być poproszony o ustawienie nieobciążonej suwnicy ponad środek ciężkości ładunku czy też jego podniesienie, przeniesienie i ustawienie. Weryfikacji bywa również poddawana reakcja na polecenia i sygnały. W gruncie rzeczy po dobrym szkoleniu zaliczenie egzaminu nie powinno stanowić problemu. W związku z tym zapraszamy do skorzystania z naszej oferty szkoleniowej. Wszystkie formalności związane ze składaniem wniosku i wyrobieniem zaświadczenia, załatwimy w Państwa imieniu.