Posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych może być atutem podczas poszukiwania pracy. Większość zakładów, w których wykorzystuje się tego typu pojazdy oferuje jednak szkolenie z ich obsługi we własnym zakresie, korzystając z usług firm organizujących kursy i mających uprawnienia UDT do przeprowadzenia egzaminów. Jeśli i ty znalazłeś się w obliczu konieczności zdobycia certyfikatu, warto dowiedzieć się czego się spodziewać.

Najistotniejsze informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu na wózki widłowe zawiera „Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne” dostępny na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zeszłorocznych zmianach w przepisach, tematem tym powinny zainteresować się również osoby, które posiadają imienne zezwolenia. Wynika to z faktu, że dokumenty wydane:

 • do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 •  do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Zadzwoń i zapisz się na kurs na wózek widłowy +48 793 005 828

Przygotowanie i przebieg egzaminu na wózki widłowe

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej programem, przed przystąpieniem do weryfikacji wiedzy i umiejętności należy wykonać następujące czynności:

 • złożyć wniosek do UDT
 • wnieść opłatę egzaminacyjną.

Jedynie wtedy można zdawać egzamin na wózek widłowy. Warto zwrócić uwagę, że nie jest konieczne ukończenie kursu zawodowego, chociaż dla osób początkujących znacznie ułatwia on uzyskanie pozytywnego wyniku. Oczekiwanie na egzamin, od chwili złożenia wniosku, może wynieść od 2 do 3 tygodni. Warto więc zadbać o to odpowiednio wcześnie. Kwestie formalne związane ze składaniem prośby o dopuszczenie do niego warto powierzyć firmie, która przygotowuje i przeprowadza odpowiednie testy. Unikniemy wtedy sytuacji, kiedy wniosek z powodu błędów zostanie cofnięty.

Egzamin kwalifikacyjny przed komisją UDT – czego się spodziewać?

Znajomość przepisów, zasad bezpieczeństwa i umiejętności uczestnicy potwierdzają w dniu egzaminu w obecności dwóch inspektorów. Na początku powinni oni zweryfikować tożsamość. Ważne będzie zatem posiadanie dowodu osobistego. Po tej czynności czysto formalnej, następuje weryfikacja umiejętności, która przebiega w dwóch etapach:

 1. Części teoretycznej, która:
  • trwa maksymalnie 1 godzinę
  • polega na ustnym zadaniu pięciu pytań – 2 ogólnych i 3 specjalistycznych zależnych od kwalifikacji o jaką się ubiegamy, z czego 1 zadanie dotyczy właściwego odczytywania diagramu redukcji udźwigu wózka widłowego, który przedstawia inspektor.
  • zostaje zaliczona, jeśli pytany odpowie poprawnie na minimum jedno pytanie ogólne i 2 z danej kategorii.
 2. Części praktycznej polegającej na wykonaniu wyznaczonych zadań. Ta część również trwa do 1 godziny. Aby przystąpić do drugiego etapu, należy wykazać się znajomością teorii.

Decyzję UDT dotyczącą wyniku egzaminu poznasz niezwłocznie po jego zakończeniu. W rzeczywistości zdobywanie uprawnień potrzebnych do obsługi wózków widłowych, w wypadku osób korzystających z kursu, cechuje się wysoką zdawalnością – bliską 100 procent. Oczekiwanie na uzyskanie dokumentu uprawniającego do poruszania się widlakiem trwa 2-3 tygodni.

Jak widać procedura przystąpienia do egzaminu i jego przebieg nie jest szczególnie skomplikowana, ale od momentu złożenia wniosku do uzyskania uprawnień może minąć ponad miesiąc czasu. Warto zatem nie zwlekać z decyzją i skorzystać z oferty naszej firmy w zakresie przygotowania do egzaminu i jego przeprowadzenia.

Egzamin na wózek widłowy – dodatkowe informacje

Egzamin na wózki widłowe może się wiązać ze stresem dla każdego, kto wcześniej nie obsługiwał wózków jezdniowych. Jednakże, przygotowując się do egzaminu państwowego nie jesteś pozostawiony sam sobie. Chociaż uprzednie przejście kursu nie jest wymagane przez urząd dozoru technicznego, to bardzo ułatwia sprawę. Takie kurs obsługi pomaga nabyć potrzebnej wiedzy i umiejętności. Tym samym kursant zyskuje pewność siebie i łatwiej zdobywa uprawnienia na wózki widłowe.

Czego nie robić na egzaminie na wózek widłowy?

Egzamin UDT na wózki widłowe nie jest niczym strasznym, jeśli się do niego przygotujemy. W przeciwnym razie może się okazać ścianą nie do przebicia. Pytania egzaminacyjne, choć nie skomplikowane, mają na celu sprawdzenie rzetelnej wiedzy. Przypadkowe i niepełne odpowiedzi będą wskazywały na braki, które będzie trzeba uzupełnić przed ponownym przystąpieniem do sprawdzianu. Pod żadnym pozorem nie przychodź na egzamin państwowy pod wpływem alkoholu próbując rozładować stres. To gwarancja porażki. Poza tym pamiętaj, że na egzaminie UDT:

 • nie warto szarżować na placu manewrowym podczas jazdy wózkiem
 • wychylanie się z wózka podczas jazdy jest zabronione.

Te dwa czynniki, być może oczywiste, często są przyczyną wypadków. Dlatego komisja jest na nie wyczulona.

Jak zaliczyć egzamin na wózek widłowy?

Egzamin UDT na wózki widłowe, w tym na ładowarki teleskopowe znacznie łatwiej zaliczyć niż zdać na prawo jazdy kat. B. Większość urządzeń transportu bliskiego rozwija stosunkowo niewielką prędkość i nie opuszcza placu roboczego. Mimo to istnieje kilka punktów krytycznych, które sprawiają, że konieczne jest zezwolenie na prowadzenie wózka. Aby je uzyskać należy:

 • uważnie słuchać instruktorów na kursie
 • dobrze rozumieć czym jest stateczność wózka
 • znać zasady konserwacji urządzeń technicznych
 • pokazać, że potrafisz korzystać z wózka jezdniowego
 • dostosować prędkość do warunków technicznych
 • przy ograniczonej widoczności z przodu, poruszać się tyłem.

Niektóre z wyżej wymienionych punktów wskazują na drobne pułapki egzaminacyjne. Zwykle instruktorzy na kursach mocno je akcentują, dlatego łatwo się do nich przygotować.

Chcesz dowiedzieć się więcej jak przygotować się do egzaminu na wózek widłowy? Zadzwoń do nas +48 793 005 828

Jakie pytania zadaje komisja na egzaminie na wózek widłowy?

Aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie wózka, należy udzielić pięciu odpowiedzi. Podczas egzaminu UDT na wózki widłowe pytania najczęściej dotyczą:

 1. Aktów prawnych, które regulują pracę UDT, w tym:
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. w sprawie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydane na podstawie ustawy o dozorze technicznym.
 2. Czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu.
 3. Form dozoru technicznego.
 4. Budowy wózka, ładowarek teleskopowych i ich układu hydraulicznego.
 5. Jak sprawdzić stan techniczny wózka?
 6. Co ma wpływ na stateczność wózka?
 7. Czym jest udźwig nominalny?
 8. Wysokości na jaką można podnieść ładunek
 9. Jak często konieczny jest przegląd (30 dni lub 60 dni dla wózków prowadzonych dyszlowych)?
 10. Co jaki czas wymagane jest powtarzanie badań okresowych operatora?

Niektóre pytania mogą być podchwytliwe. Przykładowo wysokość na jaką możemy podnieść ładunek jest zależna od masy ładunku i odległości środka ciężkości od czoła wideł. Jeśli chcesz mieć uprawnienia, musisz się tego spodziewać. Wiedza ta będzie przydatna podczas późniejszej obsługi twojego urządzenia. Aby zostać operatorem nie trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wystarczą trzy, aby być dopuszczonym do części praktycznej na wózku widłowym. Więcej informacji o kursie i egzaminie zawierają najnowsze wpisy.