Posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych może być atutem podczas poszukiwania pracy. Większość zakładów, w których wykorzystuje się tego typu pojazdy oferuje jednak szkolenie z ich obsługi we własnym zakresie, korzystając z usług firm organizujących kursy i mających uprawnienia do przeprowadzenia egzaminów. Jeśli i ty znalazłeś się w obliczu konieczności zdobycia certyfikatu, warto dowiedzieć się czego się spodziewać.

Najistotniejsze informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu na wózki widłowe zawiera „Program sprawdzania kwalifikacji i certyfikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego oraz napełniających zbiorniki ciśnieniowe przenośne” dostępny na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zeszłorocznych zmianach w przepisach, tematem tym powinny zainteresować się również osoby, które posiadają imienne zezwolenia. Wynika to z faktu, że dokumenty wydane:

 • do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;
 •  do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przygotowanie i przebieg egzaminu na wózki widłowe

Zgodnie ze wspomnianym wcześniej programem, przed przystąpieniem do weryfikacji wiedzy i umiejętności należy wykonać następujące czynności:

 • złożyć wniosek do UDT
 • wnieść opłatę egzaminacyjną.

Warto zwrócić uwagę, że nie jest konieczne ukończenie kursu zawodowego, chociaż dla osób początkujących znacznie ułatwia on uzyskanie pozytywnego wyniku. Oczekiwanie na egzamin, od chwili złożenia wniosku, może wynieść od 2 do 3 tygodni. Warto więc zadbać o to odpowiednio wcześnie. Kwestie formalne związane ze składaniem prośby o dopuszczenie do niego warto powierzyć firmie, która przygotowuje i przeprowadza odpowiednie testy. Unikniemy wtedy sytuacji, kiedy wniosek z powodu błędów zostanie cofnięty.

Egzamin kwalifikacyjny przed komisją UDT – czego się spodziewać?

Znajomość przepisów, zasad bezpieczeństwa i umiejętności uczestnicy potwierdzają w dniu egzaminu w obecności dwóch inspektorów. Na początku powinni oni zweryfikować tożsamość. Ważne będzie zatem posiadanie dowodu osobistego. Po tej czynności czysto formalnej, następuje weryfikacja umiejętności, która przebiega w dwóch etapach:

 1. Części teoretycznej, która:
  • trwa maksymalnie 1 godzinę
  • polega na ustnym zadaniu pięciu pytań – 2 ogólnych i 3 specjalistycznych zależnych od kwalifikacji o jaką się ubiegamy, z czego 1 zadanie dotyczy właściwego odczytywania diagramu redukcji udźwigu wózka widłowego, który przedstawia inspektor.
  • zostaje zaliczona, jeśli pytany odpowie poprawnie na minimum jedno pytanie ogólne i 2 z danej kategorii.
 2. Części praktycznej polegającej na wykonaniu wyznaczonych zadań. Ta część również trwa do 1 godziny. Aby przystąpić do drugiego etapu, należy wykazać się znajomością teorii.

Wyniki egzaminu są podawane niezwłocznie po jego zakończeniu. W rzeczywistości zdobywanie uprawnień potrzebnych do obsługi wózków widłowych, w wypadku osób korzystających z kursu, cechuje się wysoką zdawalnością – bliską 100 procent. Oczekiwanie na uzyskanie dokumentu uprawniającego do poruszania się widlakiem trwa 2-3 tygodni.

Jak widać procedura przystąpienia do egzaminu i jego przebieg nie jest szczególnie skomplikowana, ale od momentu złożenia wniosku do uzyskania uprawnień może minąć ponad miesiąc czasu. Warto zatem nie zwlekać z decyzją i skorzystać z oferty naszej firmy w zakresie przygotowania do egzaminu i jego przeprowadzenia.