Zdobycie uprawnień potrzebnych do obsługi wózków widłowych dla wielu stanowi szansę podjęcia pracy w kraju lub za granicą. Zaletą kursów jest stosunkowo niska cena, łatwa dostępność oraz bezterminowe zezwolenie uzyskiwane po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Co ciekawe, dobre przygotowanie do sprawdzianu umiejętności i wiedzy daje kursantowi wyjątkowo wysoką zdawalność – bliską 100%. Dlatego warto skorzystać ze sprawdzonych metod nauczania stosowanych w naszej firmie.

Czas trwania kursu

Kwestię szkoleń z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego reguluje Urząd Dozoru Technicznego. Szczegółowe wymagania zostały ujęte w Programie nr 2/2007/OUTB zawierającym minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi UTB. Znajdujemy tam zapisy mówiące ile powinien trwać kurs na wózek widłowy.

4. Czas trwania szkolenia: 35 godzin wg Programu głównego oraz ewentualnie 4 godziny wg Programu uzupełniającego.

Wynika z niego, że program zajęć może obejmować 35 do 39 godzin lekcyjnych (po 45 min). Zgodnie z zaleceniami UDT kurs powinien rozpocząć się testem kwalifikacyjnym, który pozwala określić zakres wiedzy kandydatów. Osoby, które nie zaliczą wewnętrznego testu na poziomie minimum 60% powinny skorzystać z 4-godzinnego programu uzupełniającego. Rozkład zajęć w najkrótszym wydaniu wyglądałby następująco:

  • część teoretyczna – 25 godzin;
  • część praktyczna – 10 godzin;
  • program uzupełniający – po 2 godziny teorii z zakresu mechaniki i elektrotechniki.

Oczywiście oferta może zostać dostosowana do Państwa indywidualnych potrzeb. W takiej sytuacji cena również będzie się zmieniać. Należy pamiętać, że podany czas poświęcony na naukę jest czasem minimalnym, co oznacza, że nie może być krótszy, ale dłuższy już tak.

Szkolenie to nie wszystko

Niestety, nie wszystko można załatwić w ciągu 35 godzin. Oczekiwanie na wyznaczenie terminu egzaminu po złożeniu wniosku trwa 2-3 tygodni. Podobnie zresztą uzyskanie dokumentu uprawniającego do poruszania się widlakiem. Oznacza to, że czas potrzebny na załatwienie formalności może wynieść około miesiąca. Jeśli więc spodziewają się Państwo konieczności zdobycia takiego zaświadczenia, warto nie zwlekać z rozpoczęciem kursu. Aby uniknąć zbędnych przestojów, spowodowanych na przykład błędami formalnymi przy wypełnianiu wniosku, oferujemy pełne wsparcie dla kursantów.

Czy kurs na wózek widłowy jest niezbędny do uzyskania uprawnień?

Okazuje się, że nie jest on konieczny w dwóch przypadkach:

  • Po pierwsze, kiedy kandydat posiada wystarczającą wiedzę i umiejętności, aby przystąpić do egzaminu bez odbycia dodatkowego szkolenia (może to dotyczyć na przykład osób, które muszą uzupełnić kwalifikacje, zmieniając kategorię wózka lub wymieniając imienną legitymację na aktualny dokument uprawniający do obsługi wózków widłowych).
  • Po drugie, zakład pracy organizuje kursy we własnym zakresie i wydaje stosowne pozwolenia. W takiej sytuacji obowiązują one wyłącznie na terenie danej firmy.

W innych sytuacjach zaleca się odbycie kursu, aby zwiększyć szansę na pozytywny wynik egzaminu, a także poznać istotne zagadnienia związane z obsługą urządzenia, wpływające na jakość i bezpieczeństwo wykonywanej pracy.

Zadzwoń i dowiedz się więcej o naszych szkoleniach na wózki widłowe – +48 793 005 828