Kurs na wózek widłowy jest szansą zdobycia nowych umiejętności i podwyższenia swojej wartości na rynku pracy. Biorąc pod uwagę zmieniające się warunki, każda praktyczna umiejętność, zwłaszcza potwierdzona odpowiednimi zaświadczeniami, jest w cenie. Czy jednak naprawdę takie szkolenie jest warte swoich pieniędzy? Czy poszerza znacząco kompetencje? Czego się na nim dowiesz?

Cele i korzyści ze szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie do bezpiecznej obsługi wózków jezdniowych. Po zakończonym szkoleniu kursant powinien pomyślnie ukończyć egzamin teoretyczny i praktyczny przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Aby spełnić te założenia przygotowaliśmy program nauczania, który został zatwierdzony przez UDT. Obejmuje on takie zagadnienia jak:

 • Wymagania dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego
 • Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • Udźwig i natężenie pracy
 • Stateczność
 • Budowa urządzeń
 • Budowa i działanie poszczególnych mechanizmów
 • Stosowane zabezpieczenia w urządzeniach
 • Rodzaje wyposażenia elektrycznego
 • Obsługa UTB – w tym przygotowanie do pracy, sterowanie mechanizmami i kontrola sprawności urządzeń
 • Współpraca z hakowymi
 • Praca w specyficznych warunkach
 • Zasada eksploatacji urządzeń zasilanych gazem
 • BHP w pracy
 • Postępowanie w przypadku awarii i nieszczęśliwego wypadku

Dla osób, które widzą potrzebę podnieść zakres wiedzy na temat mechaniki i elektrotechniki oferujemy kursy doszkalające.  Oczywiście rozumiemy, że godziny spędzone w ławce na słuchaniu przydługich wykładów nie należą do najprzyjemniej spędzonego czasu. Dlatego zależy nam, aby w ciekawy sposób przedstawić powyższe zagadnienia. W tym celu stosujemy innowacyjne metody nauczania, takie jak pokazy, prezentacje czy inscenizacje mające na celu wyobrażenie sobie realnych scenariuszy i pojawiających się niespodziewanych sytuacji. Program zajęć obejmuje również praktyczne zajęcia. Zawierają one:

 • naukę poruszania się wózkami widłowymi
 • sterowanie poszczególnymi mechanizmami
 • kontrolę sprawności urządzenia i jego konserwację.

Program i ilość zajęć praktycznych może być dowolnie rozbudowywany, w zależności od potrzeb.

Praktyka czy teoria – co ważniejsze?

Z czasów szkolnych często wynosimy wrażenie, że teoria nie zastąpi praktyki. I w pewnym stopniu to prawda. Po kursie będzie mnóstwo możliwości wykorzystania wiedzy w praktyce. Jednak Urząd Dozoru Technicznego przykłada dużą wagę do teorii. Przyswojenie wiedzy zwłaszcza z zakresu działania urządzeń, ich statyki czy bezpieczeństwa pracy pomoże w przyszłości uniknąć groźnych wypadków. Chociaż teoria bywa traktowana po macoszemu, jest ona niezbędna, aby przewidywać zagrożenia zanim doprowadzimy do sytuacji bez wyjścia. Poza tym bez zaliczenia części teoretycznej na egzaminie, nie można przejść do części praktycznej. Od wiedzy, a nie tylko umiejętności, zależy zatem uzyskanie uprawnień.

Korzyści z kursu

Prawdopodobnie nie potrzebujesz specjalnej motywacji, żeby podjąć wyzwanie nauczenia się czegoś nowego. Świadczy o tym fakt, że zajrzałeś na naszą stronę. Jeśli jednak zastanawiasz się czy naprawdę inwestycja się zwróci to wiedz, że:

 • Nowe uprawnienia to nowa praca i wyższa płaca
 • Ukończenie kursu na wózki widłowe daje perspektywę na pracę w wielu miejscach w Polsce i Europie
 • Zdawalność egzaminów jest na bardzo wysokim poziomie
 • Uprawnienia są bezterminowe.

Amerykański pisarz, Zig Ziglar wspomniał kiedyś:

„Większość ludzi, którzy nie spełniają swoich marzeń, ponosi porażkę nie przez brak możliwości, a przez brak zaangażowania.”

Jeśli nie chcesz zaliczać się do takich osób, podejmij wyzwanie. Zapisz się na kurs, a my pomożemy Tobie spełnić marzenia.