W ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie kursami na wózki widłowe. Coraz więcej osób decyduje się na podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych. Co trzeba wiedzieć na temat kursów oraz pracy?

Zdobycie uprawnień na operatora wózka widłowego otwiera nowe możliwości zawodowe. Kurs ten jest w ostatnich latach jedenym z najbardziej popularnych szkoleń, które wybierane jest zarówno przez pracowników magazynowych jak i młodych osób, które dopiero rozpoczynają swoją ścieżkę zawodową. Więc jak wybrać najlepszy kurs? Co trzeba wiedzieć o pracy na wózkach widłowych?

Wymagania

Aby starać się o przystąpienie do kursu na wózki widłowe, jednym z podstawowych wymagań jest posiadanie minimum podstawowego wykształcenia oraz ukończenie 18 roku życia. Dodatkowym wymogiem jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania takiej pracy. Osoba starająca się o zdobycie uprawnień powinna wykazać się sprawnością psychoruchową i ogólnym dobrym stanem zdrowia. Problem z uzyskaniem przeciwwskazań mogą mieć osoby, które mają zaburzenia psychiczne, problemy z koordynacją ruchową, a także te, które posiadają dużą wadę wzroku lub słuchu.

Koszt kursu

Każda strona internetowa podaje inne kwoty, jakie zapłacimy za odbycie kursu na wózki widłowe. Cena szkolenia uzależniona jest bowiem od tego co w danym pakiecie się znajduje. Wiadomo, że im wyższa cena, tym kurs jest lepszej jakości i może przekazać nam o wiele więcej wiedzy i umiejętności. Jeśli cena jest dość mocno zaniżona, może to oznaczać, iż kurs jest słabej jakości oraz wiąże się z dodatkowymi opłatami. Podczas wybierania szkolenia należy zwrócić uwagę, czy kwota zawiera:

  • badanie lekarskie
  • opłaty egzaminacyjne
  • ilość godzin części teoretycznej oraz praktycznej.

Średnio kursy na wózki widłowe kosztują 1000-2000 złotych. Oczywiście cena może być trochę większa lub mniejsza, jednak kwoty grubo poniżej tej sumy powinny dać nam to myślenia.

Jak przebiega egzamin kończący kurs na wózki widłowe?

Sam kurs niestety, ale nie daje nam uprawnień do prowadzenia wózka widłowego. Jest tylko wprowadzeniem i przygotowaniem do egzaminu, który czeka na końcu kursu. Zdaje się go przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Są przypadki, w których kursant stwierdza, że jest na tyle dobrze zapoznany z techniką jazdy oraz posiada wiedzę teoretyczną, że może stanąć do egzaminu bez uprzedniego odbycia szkolenia. Aby wynik był pozytywny trzeba odpowiedzieć na 1 pytanie z części ogólnej oraz 2 z konkretnej kategorii uprawnień. Praktyka będzie zaliczona, jeśli egzaminowany prawidłowo wykona wszystkie czynności obsługi na wózku widłowym.

Jakie są zarobki operatora wózka widłowego?

Pensja zależy od kilku czynników, między innymi od wielkości firmy, od tego ilu pracowników jest zatrudnionych oraz od tego w jak dużym mieście będzie podjęta praca. Ogónie zarobki wahają się od 2500 do 3500 złotych brutto. Oczywiście może to być również kwota mniejsza jak i większa. Dodatkowo wielu pracodawców zapewnia programy szkoleniowe, prywatną opiekę medyczną, a nawet system premiowy.