Czy wiesz co kryje się pod skrótem HDS? To jeden z rodzajów dźwignic, do których zaliczamy również suwnice, dźwigi czy wciągniki. Co istotne, obsługa każdego z nich wymaga specjalistycznych uprawnień, które można uzyskać po odbytym szkoleniu. Niewątpliwie warto je ukończyć, ponieważ praktyczne umiejętności, które posiądziesz na kursie dla operatorów HDS pozwolą zdobyć ciekawą, stabilną pracę z dobrymi zarobkami. Niemniej, trzeba najpierw wykazać się wiedzą i praktycznymi umiejętnościami przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Akty prawne dotyczące m.in. HDS to:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. Nr 193, poz. 1890).

Kompendium wiedzy na temat żurawi HDS

W pierwszej kolejności rozszerzmy skrót HDS. Oznacza on Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe i odnosi się do urządzeń przenośnych, które znajdują zastosowanie w pracach załadunkowych, przeładunkowych i rozładunkowych. Pozornie obsługa tych pojazdów nie wydaje się skomplikowana. W rzeczywistości jednak, wymaga ona wiedzy na takie tematy jak:

 • zasady BHP podczas obsługi urządzenia
 • ogólne wiadomości o żurawiach HDS
 • wiadomości o dozorze technicznym
 • podział na typy: przeładunkowe, przewoźne, leśne
 • budowa żurawi
 • obowiązki operatorów żurawi.

W rzeczywistości, nieznajomość tych zagadnień często jest powodem groźnych sytuacji, a nawet poważnych wypadków. Dlatego osoby chcące opanować obsługę dźwigów samochodowych muszą w pierwszej kolejności przejść szkolenie teoretyczne. Następnie należy odbyć praktykę, które obejmuje:

 • kontrolę stanu urządzenia
 • zapoznanie z jego budową i działaniem
 • naukę obsługi poszczególnych elementów i bezpiecznej pracy.

Aby uzyskać uprawnienia, po ukończonym kursie, należy przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Z powyższych informacji wynika, że nie da się zdobyć pozwolenia na kierowanie HDS bez zdobycia wiedzy i praktyki.

Jak wygląda egzamin na HDS

Na egzaminie przed komisją otrzymujemy 3 wybrane z ogólnej bazy pytania. Pierwsze, to pytanie z zakresu ogólnej wiedzy, a dwa pozostałe to pytania techniczne ( z części praktycznej). Mogą one dotyczyć budowy dźwigu, jego funkcjonowania, przyjętych norm czy obowiązków operatora. Jedynie po pozytywnym zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do wykazania praktycznych umiejętności związanych z właściwym ustawieniem, zapewnieniem stabilności i przeniesieniem ładunku. Dla osób, które uważały na szkoleniu, pytania nie powinny sprawić trudności. Co ciekawe, największym wrogiem podczas egzaminu jest stres, który można zredukować przez dobre przygotowanie. Dlatego oferujemy swoją pomoc w tej dziedzinie.

Warto wiedzieć, że uzyskane pozwolenie jest ważne bezterminowo. Co więcej, jest ono akceptowane w większości krajów Unii Europejskiej, dzięki czemu daje szansę na rozwój zawodowy i przyzwoitą pensję. Na życzenie może być wydane w języku angielskim lub niemieckim. Skorzystanie z kursu jest więc inwestycją w przyszłość, której nigdy nie będziesz żałował.