Kursy na wózki widłowe są jednymi z najpopularniejszych w Polsce rodzajów kursów zawodowych. Dlaczego warto zdecydować się na ich ukończenie i jak w praktyce wygląda zdobycie uprawnień do ich obsługi?

Kurs na wózek widłowy – dlaczego warto?

Powodem popularności tych kursów jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy na operatorów wózków widłowych. Wynika ono z ciągłego zwiększania powierzchni magazynowych w naszym kraju, a co za tym idzie zwiększania zapotrzebowania na tak wykwalifikowanych pracowników. Kandydatów kusi możliwość zwiększenia swoich zarobków, a także zagraniczne oferty pracy dla osób z tymi umiejętnościami.

Kurs na wózek widłowy – najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące uzyskania uprawnień do obsługi wózków widłowych i odpowiedzi na nie.

Jak wygląda kurs?

Zajęcia na kursie obejmują po pierwsze aspekty teoretyczne, obejmujące między innymi:

  • budowę wózków,
  • zasady BHP,
  • przepisy prawne dotyczące ich obsługi.

Po drugie praktyczną naukę jazdy tymi pojazdami na specjalnym placu treningowym.

Kto przyznaje uprawnienia?

Do uzyskania uprawnień konieczne jest zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe?

Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna polega na odpowiedzi na 5 pytań egzaminacyjnych, 2 pytania dotyczą wiedzy ogólnej, 3 to pytania szczegółowe dotyczące zdawanej kategorii. Do zaliczenia wymagana jest poprawna odpowiedź na przynajmniej 1 ogólne i 2 szczegółowe pytania. Część praktyczna to sprawdzenie umiejętności obsługi wózka polegające na wykonywaniu zadań wyznaczonych przez komisję. Zdanie egzaminu wymaga poprawnego wykonania wszystkich zadań praktycznych.

Ile trwa egzamin?

Trwa maksymalnie 2 godziny. Na każdą z części egzaminu (teoretyczną i praktyczną) przeznaczona jest maksymalnie godzina. Egzamin może zakończyć się wcześniej, jeżeli zdający wykona wszystkie zadania szybciej.

Ile jest kategorii uprawnień?

Istnieją 3 kategorie uprawnień:

  • I WJO,
  • II WJO,
  • III WJO.

Najwyższą kategorią jest I WJO, która daje uprawnienia do kierowania wszystkimi rodzajami wózków widłowych bez ograniczeń. Najniższa kategoria III WJO uprawnia tylko do obsługi wózków prowadzonych i zdalnie sterowanych, w których operator znajduje się poza pojazdem.

Na jaki okres przyznawane są uprawnienia?

Po zdaniu egzaminu UDT uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi przyznawane są bezterminowo. Oznacza to, że nie mają one żadnej daty ważności i nie ma konieczności ich odnawiania.