Niewielki pojazd jezdniowy, zwany wózkiem widłowym wymaga specjalistycznych uprawnień. Nie każdy może nim kierować. Wynika to z faktu, że maszyna ta służy do pracy, a nieumiejętne poruszanie się i przenoszenie ładunku może doprowadzić do tragedii. Dlatego Urząd Dozoru Technicznego nadzoruje egzaminy i wydawanie zezwoleń na operatora wózka widłowego. Jak otrzymać taki dokument? W tym wypadku, pomocny będzie kurs na wózek widłowy.

Co powinieneś wiedzieć o kursie na wózek widłowy?

Przede wszystkim musisz wiedzieć co rozumiemy przez wózki widłowe. Krótko mówiąc są to pojazdy silnikowe zdolne przewozić i podnosić znaczne ciężary. Co istotne, przeznaczone są do transportu bliskiego i z zasady nie są dopuszczone do ruchu drogowego. Wózki jezdniowe podnośnikowe są niezwykle przydatne w magazynowaniu towarów, zazwyczaj umieszczonych na paletach. Ta skrócona definicja nie mówi jednak wszystkiego. Mnogość rodzajów urządzeń powoduje, że do ich obsługi potrzebne są różne uprawnienia. Firmy wykorzystują między innymi:

 • spalinowe
 • gazowe
 • elektryczne

o różnym zastosowaniu:

 • wózki jezdniowe podnośnikowe
 • ładowarki teleskopowe
 • wózki boczne
 • systemowe wózki widłowe
 • wózek widłowy wielokierunkowy
 • i inne.

Kurs na wózki widłowe pozwala operować wybranymi lub wszystkimi ich rodzajami.

Kursy na wózek widłowy – kategorie uprawnień

Obsługi wózków jezdniowych mogą się podjąć osoby, które ukończyły egzamin Urzędu Dozoru Technicznego i mogą to potwierdzić aktualnym zaświadczeniem. Ponadto, do podjęcia pracy konieczne są ważne badania lekarskie. Uprawnienia zostały podzielone na trzy kategorie. I tak:

 • Kategoria III wjo – najwęższa kategoria ogranicza się do wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych
 • kat. II wjo – pozwala na obsługę większości maszyn, z wyłączeniem specjalizowanych
 • I wjo – uprawnia do obsługi wózków widłowych niższych kategorii oraz tymi ze zmiennym wysięgiem lub z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem.

Uwaga!

Niezależnie od wymienionych kategorii kierowanie wózkami z wymiennymi butlami LPG wymaga dodatkowego szkolenia. Często jest ono częścią kursu kat. II WJO.

Znając kategorie pozwolenia można wybrać najlepszą dla siebie opcję. O ile w sytuacji, kiedy na kurs na wózek widłowy wysyła nas pracodawca to on decyduje, za który będzie płacił, to zdobywając licencję na własną rękę należy dobrze to przemyśleć. Dla większości osób najkorzystniejsza będzie II i III kategoria. Biorąc pod uwagę możliwość pracy w całej Unii Europejskiej, im szerszy zakres uprawnień tym lepiej. Szczególnie, że zaświadczenie może zostać wydane w języku angielskim. Jednakże, jeśli niewielka różnica w cenie stanowiłaby zaporę, to kat. WJO II powinna wystarczyć do przebierania w ofertach.

Co obejmuje kurs na wózek widłowy?

Kursy na wózki widłowe pomagają zdobyć wiedzę teoretyczną i pokazują, jak wykorzystać ją w praktyce. Część teoretyczna skupia się na:

 • typach i budowie wózków jezdniowych
 • przygotowaniu operatora do rozpoczęcia pracy i czynnościach po jej zakończeniu
 • wiedzy z ładunkoznastwa
 • szkolenia BHP
 • wiadomościach o dozorze technicznym.

Czas trwania szkolenia wynosi kilkadziesiąt godzin lekcyjnych i jest zależny od rodzaju zdobywanych uprawnień. Niezależnie od tego, po zakończeniu części teoretycznej kurs na wózek widłowy obejmuje zajęcia praktyczne, które mają na celu:

 • umiejętnie przygotować sprzęt do pracy
 • nauczyć kierować i manewrować pojazdem
 • pokazać jak bezpiecznie operować podnośnikiem.

Czas trwania tej części to od kilku do kilkunastu godzin. Rzetelna firma, której zależy na pozytywnym wyniku egzaminu, pozwala na godziny doszkalające, często bezpłatnie.

Egzamin po kursie na wózek widłowy – kompendium wiedzy

Jeśli zapisałeś się u nas na kurs na wózek widłowy, to nie musisz się obawiać. Pomożemy załatwić wszystkie formalności z tym związane. Co istotne, egzamin UDT dla operatora wózków świeżo po szkoleniu nie powinien przysporzyć większych problemów. Składa się z następujących elementów:

 1. Pięciu pytań egzaminacyjnych z zakresu wiedzy z kursu, z których minimum na trzy trzeba odpowiedzieć poprawnie.
 2. Części praktycznej, której może trwać do godziny.

Pytania mogą dotyczyć aktów prawnych dotyczących działalności UDT, a także budowy wózka, jego ładowności i zasad BHP. Najczęściej pojawiające się pytania są szeroko omawiane podczas zajęć teoretycznych. Stojąc przed komisją UDT trzeba tylko przypomnieć sobie posiadane informacje. Kurs operatora uznajemy za pomyślnie zakończony, jeśli nasz absolwent zyska nowe uprawnienia.

Kto może przystąpić do kursu na wózek widłowy?

Pytanie to zadaje sobie wiele osób. Okazuje się, że kurs obsługi wózka widłowego może rozpocząć każdy, kto:

 • ukończył 18 lat;
 • zdobył co najmniej podstawowe wykształcenie;
 • posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Te nieskomplikowane wymagania sprawiają, że kariera operatora stoi otworem przed niemal każdym. Więcej informacji dotyczących dostępnych u nas szkoleń zawiera strona główna. Osoby, których interesuje kurs na wózek widłowy mogą się z nami skontaktować telefonicznie lub za pomocą formularza. Zawsze służymy pomocą.